Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282368NLT-S-2022-4/1Søknad om SPL2022-03-08
SF37NLT-1160126773-282369NLT-S-2022-4/2Søknad om FI(S)2022-03-08
SF37NLT-1160126773-282370NLT-S-2022-4/3Kopi av LAPL-legeattest2022-03-08
SF37NLT-1160126773-282371NLT-S-2022-4/4Dokumentasjon PFT-I2022-03-04
SF37NLT-1160126773-282372NLT-S-2022-4/5Dokumentasjon strekkflyging2022-03-08
SF37NLT-1160126773-282301NLT-S-2022-4/6Teoriprøver MYB og Luftfartsrett 02.01.20222022-01-04
SF37NLT-1160126773-282373NLT-S-2022-4/7Kopi av utgått PPL(A)2022-03-08
SF37NLT-1160126773-282375NLT-S-2022-4/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2022-03-15