Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282501NLT-S-2022-19/1NLT-070 Søknad og Rapportskjema2022-05-26
SF37NLT-1160126773-282502NLT-S-2022-19/2NLT-100 Skjema for oppflyging2022-05-26
SF37NLT-1160126773-282504NLT-S-2022-19/3Kopi av utkvittert loggbok2022-05-26
SF37NLT-1160126773-282503NLT-S-2022-19/4Utskrift fra TMS2022-05-26
SF37NLT-1160126773-282509NLT-S-2022-19/5NLT-080 kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-05-29
SF37NLT-1160126773-282510NLT-S-2022-19/6Utstedt SPL med ny rettighet og følgebrev2022-05-31