Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282542NLT-S-2022-25/1Søknad om duplikat av sertifikat2022-06-03
SF37NLT-1160126773-282543NLT-S-2022-25/2Utstedt nytt SPL med følgebrev2022-06-08