Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282597NLT-S-2022-33/1NLT-070 Søknad og rapportskjema for SPL ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-07-20
SF37NLT-1160126773-282598NLT-S-2022-33/2NLT-075 Skjema for bruk under ferdighetsprøve eller ferdighetskontroll2022-07-20
SF37NLT-1160126773-282599NLT-S-2022-33/3NLT-080 Kontroll mot SFCL.130 og egenerklæring2022-07-20
SF37NLT-1160126773-282603NLT-S-2022-33/4Kopi av LAPL legeattest2022-07-25
SF37NLT-1160126773-282245NLT-S-2022-33/5Teoriprøver Jarle Hus 13.10.20212021-10-13
SF37NLT-1160126773-282299NLT-S-2022-33/6Teoriprøver Nav. og Luftfartsrett2022-01-02
SF37NLT-1160126773-282601NLT-S-2022-33/7Utstedt SPL med følgebrev2022-08-01