Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-277991NLT-S-2019-61/1Søknad om LAPL(S)2019-11-11
SF37NLT-1160126773-277992NLT-S-2019-61/2Kopi av PPL(A)2019-11-11
SF37NLT-1160126773-277994NLT-S-2019-61/3Kopi av nasjonalt seilflysertifikat2019-11-11
SF37NLT-1160126773-277993NLT-S-2019-61/4Kopi av LAPL- og Klasse 2 legeattest2019-11-11
SF37NLT-1160126773-277995NLT-S-2019-61/5Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-11-11
SF37NLT-1160126773-277996NLT-S-2019-61/6Dokumentasjon strekk 19922019-11-11
SF37NLT-1160126773-277997NLT-S-2019-61/7Dokumentasjon strekk 1992 og 19932019-11-11
SF37NLT-1160126773-277998NLT-S-2019-61/8Dokumentasjon strekk 19792019-11-11
SF37NLT-1160126773-278062NLT-S-2019-61/9Dokumentasjon av totalt antall starter2019-12-09
SF37NLT-1160126773-278068NLT-S-2019-61/10Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-12-10