Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-141NLT-S-2018-71Søknad om LAPLS2018-11-210000-00-00
950215034-142NLT-S-2018-72Resultater teoriprøve MYB og FCL2018-10-150000-00-00
950215034-143NLT-S-2018-73Kopi av radiotelefonisertifikat2018-11-260000-00-00
950215034-144NLT-S-2018-74Kopi av LAPL- og klasse 2 legeattest2018-11-210000-00-00
950215034-145NLT-S-2018-75Informasjon om strekkflyging med TMG og seilfly2018-11-260000-00-00
950215034-146NLT-S-2018-76Informasjon om slep med TMG2018-11-260000-00-00
950215034-148NLT-S-2018-77Utstedt LAPLS og følgebrev0000-00-002018-12-11
950215034-149NLT-S-2018-78Dokumentasjon av strekk - seilfly2018-12-050000-00-00
950215034-585NLT-S-2018-79Søknad om FIS2019-08-060000-00-00
950215034-588NLT-S-2018-710Utstedt FIS med følgebrev0000-00-002019-08-19