0

Legeattest

På legeattesten er det et felt for «Sertifikatnummer». Legen er gjennom sin godkjenning av Luftfartstilsynet koblet opp mot et datasystem som heter EMPIC. Dette systemet vil automatisk generere [...]

page 1 of 3