LITT OM NORSK LUFTSPORTSTILSYN (NLT)

Bakgrunn for opprettelsen av NLT

Helt siden Norge ble medlem av European Aviation Safety Agency (EASA) i 2005, har EASAs regelverk sakte, men sikkert blitt innført i Norge via den såkalte EØS-avtalen. Dette regelverket ble gjennom årene utviklet til å dekke alle segmenter av sivil luftfart, så også luftsport.

Norges Luftsportforbund (NLF) hadde tidligere en del rettigheter som var delegert fra Luftfartstilsynet (LT), bl.a. utstedelse av sertifikater for enkelte luftsportsgrener. Etter innføringen av EASA var det ikke lenger mulig å videreføre enkelte av disse rettighetene. Det gjaldt rettigheter knyttet til luftfartøy som operativt og teknisk ble underlagt EASA. For NLF som en interesseorganisasjon var det da ikke lenger mulig å utstede sertifikater for seilflygere og ballongflygere samt være ansvarlig for den tilhørende opplæringen. Den eneste måten å videreføre dette på, var at NLF måtte bli godkjent som en såkalt «Competenet Authority», dvs. en myndighet på lik linje med LT.

Dette ble gjort i 2016. For å sikre en tilstrekkelig grad av habilitet, var det nødvendig å skille NLFs myndighetsfunksjon fra resten av organisasjonen. Det ble derfor besluttet å opprette en egen administrativ og utførende enhet kalt Norsk Luftsportstilsyn (NLT).

Les mer om hva vi gjør her.

Ferdighetsprøve og kompetansevurdering

I forbindelse med seilfly- og ballongsertifikater utstedt i henhold til EASA-regelverket, er det 3 begreper som benyttes:

  1. Ferdighetsprøve (engelsk «skill test») er selve oppflygingen med kontrollør som er grunnlaget for å få utstedt et sertifikat (SPL-sertifikat eller BPL-sertifikat)
  2. Ferdighetskontroll (engelsk «proficiency check») er en kontroll med en kontrollør for å få tilbake en eller flere rettigheter som er på sertifikatet, men ikke er blitt opprettholdt p.g.a. manglende timer/starter
  3. Kompetansevurdering (engelsk «assessment of competence») er den kontrollen som må utføres for å få utstedt eller opprettholdt rettigheten som instruktør (FI(S)/FI(B)) eller kontrollant (FE(S)/FE(B))

Skjemaene som skal benyttes for å gjennomføre 1, 2 eller 3 finnes i menyvalget «SKJEMAER»

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search