Postjournal


Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPL(S)
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPL(S)
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPL(S)
2017-08-07NLT-S-2017-2aKorrespondanse med Luftfartstilsynet
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPL(S)
2017-09-06NLT-LT-2017-3aKorrespondanse med Luftfartstilsynet
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPL(S)
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Rafael Gonzalez Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPL(S)
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPL(S)
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPL(S)
2019-02-18NLT-S-2019-3Knut Håvar Berg – konvertering til LAPL(S)
2019-02-25NLT-S-2019-4Espen Aarhus – konvertering til LAPL(S)
2019-02-25NLT-S-2019-5John Amundgaard – konvertering til LAPL(S)
2019-02-27NLT-S-2019-6Per Morten Løvsland – konvertering til LAPL(S)
2019-03-01NLT-S-2019-7Øyvind Sørgaard – konvertering til LAPL(S)
2019-03-05NLT-S-2019-8Stephen Henry Marcus – konvertering til SPL
2019-03-06NLT-S-2019-9Hans Gjengedal – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2019-03-06Endret til SPL
2019-03-20NLT-S-2019-10Svein Frodahl – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-18NLT-S-2019-11Tom Erik Hole – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-26NLT-S-2019-12Jarle Bøhn Mathisen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-29NLT-S-2019-13Jon Vedum – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-11NLT-S-2019-14Henning Lassen – konvertering til LAPL(S)
2019-03-29NLT-S-2019-15Ola Nordengen – konvertering til LAPL(S)
2019-04-19NLT-S-2019-16Per Osen – konvertering til LAPL(S)
2019-04-23NLT-S-2019-17Christoffer Eide – konvertering til SPL
2020-05-25NLT-S-2019-18Mikael Aksdal – konvertering til LAPL(S)
2019-04-30NLT-S-2019-19Korrespondanse med LT
2019-04-29NLT-S-2019-20Håvard Gangsås – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2019-05-08NLT-S-2019-21Tobias Hagstadius – konvertering til SPL
2019-05-09NLT-S-2019-22Tom Arne Melbostad – konvertering til LAPL(S)
2019-05-22NLT-S-2019-23Olav Heggemsnes – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-06-03NLT-S-2019-24Bernt Bøckmann – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-06-03NLT-S-2019-25Tor-Erik Moen – konvertering til LAPL(S)
2019-06-03NLT-S-2019-26Bernt Olav Smedal – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-06-03NLT-S-2019-27Lars Thorenfeldt – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-06-17NLT-S-2019-28Korrespondanse med EASA
2019-06-17NLT-S-2019-29Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2019-06-11NLT-S-2019-30Bjørn Figenschou – konvertering til LAPL(S)
2019-06-17NLT-S-2019-31Ketil Berntzen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-04-24NLT-S-2019-32Kåre Weeg – konvertering til LAPL(S)
2019-06-17NLT-S-2019-33Helge Emil Wallmark – konvertering til LAPL(S)
2019-06-26NLT-S-2019-34Vidar Stener Ingebretsen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-06-26NLT-S-2019-35Pål Søby Vindfallet – konvertering til LAPL(S)
2019-06-24NLT-S-2019-36Kjetil Gundersen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-07-07NLT-S-2019-37Ulf Hustad – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-07-08NLT-S-2019-38Arne Martin Güettler – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-07-22NLT-S-2019-39Jan-Tore Skauen – konvertering til LAPL(S)
2019-08-13NLT-S-2019-40Arne Gjelten – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-08-12NLT-S-2019-41Thomas Spengler – konvertering til SPL
2019-08-12NLT-S-2019-42Csaba Moharos – konvertering til LAPL(S)
2019-08-19NLT-S-2019-43Svein Larssen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-08-21NLT-S-2019-44Bård Tesaker – konvertering til LAPL(S)
2019-04-29NLT-S-2019-45Hans Gunnar Haakenstad – konvertering til SPL
2019-08-27NLT-S-2019-46Andreas Knauer – konvertering til LAPL(S)
2019-08-27NLT-S-2019-47Jens Olav Berg – konvertering til SPL med FI(S)
2019-08-19NLT-S-2019-48Steinar Vinje – konvertering til LAPL(S)
2019-09-11NLT-S-2019-49Tore Kavli – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2019-09-16NLT-S-2019-50Vegard Rytter – konvertering til LAPL(S)
2019-09-16NLT-S-2019-51Olav Holden – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2019-09-23NLT-S-2019-52Reidar Vinje – konvertering til LAPL(S)
2019-09-24NLT-S-2019-53Geir Raudsandmoen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-09-30NLT-S-2019-54Eduardo Jacucci – konvertering til SPL
2019-10-01NLT-S-2019-55Ida Mellesdal – konvertering til LAPL(S)
2019-10-28NLT-S-2019-56Kjetil Bøhn Mathisen – konvertering til LAPL(S)
2019-10-29NLT-S-2019-57Gunnar Andreas Iversen – konvertering til LAPL(S)
2019-11-06NLT-S-2019-58Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2019-11-06NLT-S-2019-59Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2019-11-07NLT-S-2019-60Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPL(S)
2019-11-11NLT-S-2019-61Geir Skjellaug – konvertering til LAPL(S)
2019-11-12NLT-S-2019-62Ingar Brenna – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-11-14NLT-S-2019-63Marius Eide – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2019-11-19NLT-S-2019-64Erik Helgaset – konvertering til LAPL(S)
2019-11-20NLT-S-2019-65Steinar Øksenholt – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2019-11-28NLT-S-2019-66Bjørn Kringeland – konvertering til LAPL(S)
2019-12-05NLT-S-2019-67Dag Holen – konvertering til LAPL(S)
2019-12-06NLT-S-2019-68Jon Aanvik – konvertering til LAPL(S)
2019-11-27NLT-S-2019-69Rebecca Hansen – konvertering til LAPL(S)
2019-12-03NLT-S-2019-70Jan Arild Lindstad – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-12-03NLT-S-2019-71Marit Lindstad – konvertering til LAPL(S)
2019-12-12NLT-S-2019-72Thomas Aas – konvertering til LAPL(S)
2019-12-12NLT-S-2019-73Kjell Arne Tobru – konvertering til LAPL(S)
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-18NLT-S-2019-74Jon Erik Lønøy Lygren – konvertering til SPL
2019-12-19NLT-S-2019-75Gulbrand Thomlevold – konvertering til LAPL(S)
2019-12-21NLT-S-2019-76Geir Arnold Nordtvedt Dyrdal – konvertering til LAPL(S)
2019-12-26NLT-S-2019-77Jean-Jacques Maillet – konvertering til LAPL(S)
2019-12-27NLT-S-2019-78Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPL(S)
2019-12-30NLT-S-2019-79Jørn Ivar Solberg – konvertering til SPL
2020-01-02NLT-S-2020-1Jo Inge Bjørø – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2020-01-03NLT-S-2020-2Svein Orderdalen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-14NLT-S-2020-3Øystein Bjørklund – konvertering til LAPL(S)
2020-01-14NLT-S-2020-4Torstein Kaslegard – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-07NLT-S-2020-5Ragnar Sæbø – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-07NLT-S-2020-6Lars Henrik Fostvedt - konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-16NLT-S-2020-7Geir Tesaker – konvertering til LAPL(S)
2020-01-14NLT-S-2020-8Kato Kvitne – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-20NLT-S-2020-9Knut Magne Kikut – konvertering til LAPL(S)
2020-01-21NLT-S-2020-10Erik Olav Eldegard – konvertering til LAPL(S)
2020-01-20NLT-S-2020-11Hans Kristian Elvenes – konvertering til LAPL(S)
2020-01-23NLT-S-2020-12Geir Saxegaard – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-28NLT-SD-2020-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2020-01-27NLT-S-2020-13Roger Torbjørn Ellingsen – konvertering til LAPL(S)
2020-01-27NLT-S-2020-14Nils Skinnarland – konvertering til SPL med FI(S)
2020-01-29NLT-S-2020-15Bekreftelse til British Gliding Association
2020-01-09NLT-S-2020-16Simon Djønne Lund – konvertering til LAPL(S)
2020-01-13NLT-LT-2020-2Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2020-08-10NLT-S-2020-17Øivind Thomassen – konvertering til LAPL(S)
2020-02-03NLT-S-2020-18Erlend Bård Sørbye – konvertering til SPL med FI(S)
2020-02-06NLT-S-2020-19Jan Erik Arendal – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-02-10NLT-S-2020-20Brev fra S/NLF
2019-12-30NLT-S-2020-21Jacek Bartosik – konvertering til FI(S)
2020-02-17NLT-S-2020-22Ingar Foldvik Pedersen – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2020-02-13NLT-S-2020-23Dag Alsos – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-02-17NLT-S-2020-24Ole Richard Valsgård – konvertering til LAPL(S)
2020-02-12NLT-S-2020-25Terje Arntzen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-02-21NLT-S-2020-26Magne Skredderberget – konvertering til LAPL(S)
2020-02-26NLT-S-2020-27John Maxfield Steineger – konvertering til LAPL(S)
2020-02-27NLT-S-2020-28Odd-Gunnar Flatebø – konvertering til SPL
2020-03-02NLT-S-2020-29Inge Mykland – konvertering til LAPL(S)
2020-03-02NLT-S-2020-30Svein Kenneth Karlsen – konvertering til LAPL(S)
2020-02-27NLT-S-2020-31Finn Bergstrøm – konvertering til LAPL(S)
2020-03-01NLT-S-2020-32Terje Tybring Lindtveit – konvertering til LAPL(S)
2020-03-04NLT-S-2020-33Jørund Martinsen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-05NLT-S-2020-34Roger Magnussen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-05NLT-S-2020-35Juan Fernando Gonzalez – konvertering til LAPL(S)
2020-03-09NLT-S-2020-36Tommy Kristiansen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-09NLT-S-2020-37Jan Erik Arud – konvertering til LAPL(S)
2020-03-18NLT-S-2020-38Arnulf Snekvik – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-18NLT-S-2020-39Dag Bråthen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-16NLT-B-2020-1Eirik Bruset – konvertering til BPL
2020-05-11NLT-S-2020-40Gaute Haga Andersen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-15NLT-S-2020-41Ingebjørn Åsheim – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-11NLT-S-2020-42Knut Olav Kvissel – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-13NLT-S-2020-43Leif Petter Froestad – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-12NLT-S-2020-44Martin Bjørnebekk – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-12NLT-S-2020-45Ole Petter Nyland – konvertering til LAPL(S)
2020-03-19NLT-S-2020-46Rolf-Åge Felix Olsen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-19NLT-S-2020-47Ståle Lien – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-18NLT-S-2020-48Øyvind Austrheim – konvertering til LAPL(S)
2020-03-20NLT-S-2020-49Ove Harald Blystad – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-20NLT-S-2020-50Andre Viggo Ebert – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-19NLT-S-2020-51Arne Wangsholm – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-22NLT-S-2020-52Terje Rønning Eltvik – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2020-03-22NLT-S-2020-53Marie Louise Nielsen Pontoppidan – konvertering til LAPL(S)
2020-03-23NLT-S-2020-54Lars Ellingsen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-23NLT-S-2020-55Knut Aldrin – konvertering til SPL
2020-03-24NLT-S-2020-56Ben Knutsen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-25NLT-S-2020-57Thomas Henrik Hertzfelder Hansen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-26NLT-S-2020-58Petter Atle Gustavsen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-27NLT-S-2020-59Terje Haugs – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-31NLT-S-2020-60Per Willy Otto Rosdahl – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-31NLT-S-2020-61Jan Eric Chute – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-16NLT-S-2020-62Anja Havelin – konvertering til LAPL(S)
2020-04-01NLT-S-2020-63Erik Hayden-Rasmussen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-04-03NLT-S-2020-64Ragnar Stenersen – konvertering til LAPL(S)
2020-04-07NLT-S-2020-65John Eivind Skogøy – konvertering til SPL
2020-04-16NLT-S-2020-66Albert Jan Drijgers – konvertering til SPL
2020-04-27NLT-S-2020-67Øyvind Storslett Rian – konvertering til LAPL(S)
2020-04-09NLT-S-2020-68Erik Røthe Klette – konvertering til SPL med FI(S)
2020-04-30NLT-S-2020-69Johann Karsten Johannsen – konvertering til LAPL(S)
2020-05-04NLT-S-2020-70Simon Trageton Skofteland – konvertering til LAPL(S)
2020-05-25NLT-S-2020-71Anders Harviken Kulblik – konvertering til LAPL(S)
2020-05-28NLT-S-2020-72Arminas Sand – konvertering til LAPL(S)
2020-06-04NLT-S-2020-73Mathias Strømstad Fossum – konvertering til LAPL(S)
2020-06-05NLT-S-2020-74Ola Jørgen Heien – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-06-09NLT-S-2020-75Hans Ragnar Sørflaten – konvertering til LAPL(S)
2020-06-09NLT-S-2020-76Haldor Lønningdal – konvertering til LAPL(S)
2020-06-09NLT-S-2020-77Thor Erik Halle – konvertering til SPL
2020-06-09NLT-S-2020-78Bjarne Klette – konvertering til LAPL(S)
2020-06-13NLT-S-2020-79Kjell Oddgeir Kveane – konvertering til LAPL(S)
2020-06-17NLT-S-2020-80Tom Erik Smedal – konvertering til LAPL(S)
2020-05-22NLT-S-2020-81Leif Jørgen Ulvatne – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-06-18NLT-S-2020-82Tjerand Tormod Lunde – konvertering til LAPL(S)
2020-06-19NLT-S-2020-83Erik Kobro Hals – konvertering til LAPL(S)
2020-06-22NLT-S-2020-84Rolf Jostein Kjønnerud – konvertering til LAPL(S)
2020-06-18NLT-S-2020-85Ole Voldsæter – konvertering til LAPL(S)
2020-06-23NLT-S-2020-86Thomas Sevaldrud – konvertering til LAPL(S)
2020-10-24NLT-S-2020-87Bjarte Onsrud – konvertering til LAPL(S)
2020-06-30NLT-S-2020-88Edwin Emanuel Egeland – konvertering til LAPL(S)
2020-07-06NLT-S-2020-89Erik Liaklev – konvertering til LAPL(S)
2020-07-12NLT-S-2020-90Lars Øyvind Sandal Lien – konvertering til SPL
2020-07-06NLT-S-2020-91Jostein Tangen – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2020-07-07NLT-B-2020-2Jostein Tangen – konvertering til LAPL(B)
2020-07-23NLT-S-2020-92Ketil-Magne Løvhaug – konvertering til SPL
2020-07-28NLT-S-2020-93Jakob Laurits Vågshaug – konvertering til LAPL(S)
2020-07-31NLT-S-2020-94Michail Loukas Kafasis – konvertering til SPL
2020-08-13NLT-S-2020-95Ragnhild Synnøve Lindqvist – konvertering til LAPL(S)
2020-08-14NLT-S-2020-96Ola Lilloe-Olsen – konvertering til SPL
2020-08-17NLT-S-2020-97Per Christian Hestmann – konvertering til SPL
2020-08-18NLT-S-2020-98Nils-Joar Høimyr – konvertering til LAPL(S)
2020-08-20NLT-S-2020-99Eigil Hunskaar – konvertering til LAPL(S)
2021-03-27NLT-S-2020-100Eric Belgau Lund – konvertering til SPL
2020-09-03NLT-S-2020-101Kjell Petter Reiten – konvertering til LAPL(S)
2020-09-03NLT-S-2020-102Thomas Schanche Ellingsæter – konvertering til LAPL(S)
2020-09-03NLT-S-2020-103Merete Saglien – konvertering til LAPL(S)
2020-09-03NLT-S-2020-104Edgars Kluga – konvertering til LAPL(S)
2020-09-10NLT-S-2020-105Tobias Sverreson Gulbrandsen – konvertering til LAPL(S)
2020-09-11NLT-S-2020-106Jarle Aadland – konvertering til SPL
2020-09-18NLT-S-2020-107Frode Olav Weeg – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2020-108Sander Gundersen – konvertering til LAPL(S)
2020-09-28NLT-S-2020-109Nina Kristin Langhelle – konvertering til LAPL(S)
2020-09-28NLT-S-2020-110Jan Egil Aske Langhelle – konvertering til LAPL(S)
2020-10-05NLT-S-2020-111Håkon Strandlie – konvertering til LAPL(S)
2020-10-09NLT-S-2020-112Arne Nibstad – konvertering til SPL med FI(S)
2020-10-15NLT-S-2020-114Sondre Bolstad Bjørø – konvertering til SPL med FI(S)
2020-10-14NLT-S-2020-113Ivar Engeland – konvertering til SPL
2020-10-15NLT-S-2020-115Lars Asle Øyno – konvertering til SPL med FI(S)
2020-10-20NLT-S-2020-116Ingeborg Aske Langhelle – konvertering til SPL
2020-10-20NLT-S-2020-117Bjørn Harald Bakke – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-118Viktor Larssen Hunvik – konvertering til SPL
2020-11-06NLT-S-2020-119Stein Marius Pedersen – konvertering til SPL
2020-11-10NLT-S-2020-120Bjørnar Ryeng – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-121Bjarne Bidne – konvertering til SPL
2020-11-17NLT-S-2020-122Einar Henriksen Bjørnebekk – konvertering til SPL
2020-11-18NLT-S-2020-123Kjetil Nordheim – konvertering til SPL med FI(S)
2020-11-04NLT-S-2020-124Mariann Brattland – konvertering til SPL
2020-11-20NLT-S-2020-125Nils Bendik Fosse – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-126Otto Ørstad – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-127Thomas Nielsen – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2020-11-25NLT-S-2020-128Amund Torfinn Nøsterud Doksrud – konvertering til SPL
2020-11-27NLT-S-2020-129Kenneth Klette – Konvertering til SPL med FI(S)
2020-11-27NLT-S-2020-130Thomas Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2020-11-29NLT-S-2020-131Erik Frøysaa Hals – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-09NLT-S-2020-132Ulf Kielland-Lund – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-09NLT-B-2020-3Kurt Anders Brobjer – konvertering til BPL
2020-12-09NLT-S-2020-133Bernt Hustad Hembre – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-10NLT-S-2020-134Paul Richard Badham – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-135Stian Alvestad – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-136Anders Valland – konvertering til SPL
2020-12-17NLT-S-2020-137Nils Klette – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-21NLT-S-2020-138Christer Ervik Mjøs – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-21NLT-S-2020-139Fred Rune Pettersen – konvertering til SPL med FI(S)
2020-11-10NLT-S-2020-140Are Johan Hansen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-01-05NLT-S-2021-1Stein Frich – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-2Johan Sørenes – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-3Jesper Engan Nordgård – konvertering til SPL
2021-01-12NLT-S-2021-4Jan Ove Etterlid – konvertering til SPL med FI(S)
2021-01-18NLT-S-2021-5Erik Nicolai Baadstø – konvertering til SPL
2021-01-21NLT-S-2021-6Harald Aarsland – konvertering til SPL
2021-01-25NLT-S-2021-7Markus Nikolai Malmo Bjerkan – konvertering til SPL med FI(S)
2021-01-25NLT-S-2021-8Christian Berg – konvertering til SPL
2021-01-27NLT-S-2021-9Christian Vik Grøvdal – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-03NLT-S-2021-10Trude Liavåg – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-01NLT-S-2021-11Ole John Aske – konvertering til SPL
2021-02-02NLT-S-2021-12Terje Kristoffer Lien – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-02NLT-S-2021-13Tore Thomassen – konvertering til SPL
2021-02-05NLT-S-2021-14Bjørn Thrane Aannestad – konvertering til SPL
2021-02-08NLT-S-2021-15Morgan Sand – konvertering til SPL
2021-02-15NLT-S-2021-16Erik Østerlie – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-12NLT-S-2021-17Geir Smestad – konvertering til SPL
2021-02-12NLT-S-2021-18Hans Olav Narum – konvertering til SPL
2021-02-15NLT-S-2021-19Rune Soldal – konvertering til SPL
2021-02-19NLT-S-2021-20Eirik Brenner Marthins – konvertering til SPL
2021-02-23NLT-S-2021-21Vidar Munkelien – konvertering til SPL
2021-02-24NLT-S-2021-22Trygve Rushfeldt – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-23NLT-S-2021-23Michael Koch – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-S-2021-24Hans Torgersrud – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-S-2021-25Stian Stenberg – konvertering til SPL
2021-03-04NLT-S-2021-26Kristoffer Daniel Samuelsen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-05NLT-S-2021-27Magnus Fiksdal Meese – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-B-2021-1Tore Frihagen – konvertering til BPL med FI(B)
2021-03-05NLT-NLS-2021-1Norges Luftsportforbunds Seilflyskole (NLS) - DTO
2021-03-08NLT-S-2021-28Vidar Olav Haugen – konvertering til SPL
2021-03-09NLT-S-2021-29Anders Skifjeld – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-10NLT-S-2021-30Rune Johan Hovda – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-12NLT-S-2021-31Yngve Roberg – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-32Geir Vidar Waterloo – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-33Stian Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-34Nicolai Øien Strømme – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-35Peder Hansson Kristensen – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-36Dag Andre Fjeldstad – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-12NLT-S-2021-37Roar Johansen – konvertering til SPL
2021-03-13NLT-S-2021-38Tore Edvin Gjøvikli – konvertering til SPL
2021-03-14NLT-S-2021-39Mats Ruste Holen – konvertering til SPL
2021-03-15NLT-S-2021-40Jostein Døsen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-15NLT-S-2021-41Jon Leander Carlsen – konvertering til SPL
2021-03-15NLT-B-2021-2Mikael Klingberg – konvertering til BPL med FI(B) og FE(B)
2021-03-16NLT-S-2021-42Torleif Ringsaker – konvertering til SPL
2021-03-16NLT-S-2021-43Vidar Eide – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-19NLT-B-2021-3Steffen Steffensen – konvertering til BPL med FI(B)
2021-03-21NLT-B-2021-4Fridtjof Rusten – konvertering til BPL med FI(B)
2021-03-21NLT-S-2021-44Kåre Smith – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-45Pedro Peres de sa Nogueira – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-46Andreas-Christopher Haugs – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-47Einar Rønnestad – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-48Jostein Hersæther Hansen – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-49Tor Anders Eide – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-50Alexander Jacques Boulland – konvertering til SPL
2021-03-13NLT-S-2021-51Mathias Heradstveit – konvertering til SPL
2021-03-17NLT-S-2021-52Anders Grønlund Hamre – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-53Martin Bordewich Strøm – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-54Pål Haughem – konvertering til SPL
2021-03-17NLT-S-2021-55Truls Inge Rasmussen – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2021-56Geir Morten Stokke Johnsen – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2021-57Egil Andreas Kvig Flakstad – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-27NLT-S-2021-58Anders Magnus Liberg – konvertering til SPL
2021-03-28NLT-S-2021-59Nils Johannes Bowitz-Øygarden – konvertering til SPL
2021-03-28NLT-S-2021-60Hans Marius Borge – konvertering til SPL
2021-03-30NLT-S-2021-61Lars Istad – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-30NLT-S-2021-62Nils Ringheim – konvertering til SPL
2021-03-25NLT-S-2021-63Hallgeir Klette – konvertering til SPL
2021-07-27NLT-S-2021-64Bjarne Rene – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-31NLT-S-2021-65Fredrik Saxtoft Øystese – konvertering til SPL
2021-03-24NLT-S-2021-66Axel Stang Lund – konvertering til SPL
2021-03-22NLT-LT-2021-1Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2021-03-31NLT-S-2021-67Ole Andreas Marskar – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-02NLT-S-2021-68Johann Normann – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-04NLT-S-2021-69Jan Thore Fresi – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-70Gard Høvik Børresen – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-71Pål Arve Halstensgård – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-72Erik Hansegård – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-73Håvard Lundstrøm – konvertering til SPL
2021-04-04NLT-S-2021-74Geir Magne Andersen – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-75Per Slette Semeleng – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-76Erik Sollie – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-77Hans Kristian Andersen-Knudsen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-78Jesper Reksten – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-79Magnus Nordskog – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-80Morten Fridtjof Normann– konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-81Ottar Sletten – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-82Kjell Magne Rong – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-83Bjørn Finstad – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-84Henning Meier – konvertering til SPL
2021-01-10NLT-S-2021-85Øyvind Ellefsen – konvertering til SPL
2021-04-14NLT-S-2021-86Espen Monclair – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-87Ole Gjengedal – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-88Olav Klette – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-89Ryan Kyle Harris – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-90Magne Revheim – konvertering til SPL
2021-04-03NLT-S-2021-91Ole-Martin Pettersson Bere – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-92Jørgen Robertsen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-93Lasse Nystuen Moen – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-94Geir Anseth – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-95Ola Helberg – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-96Morten Synstad – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-97Ole Rennehvammen – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-98Kristoffer Bang Johansen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-B-2021-5Knut Erik Risvik – konvertering til BPL med FI(B)
2021-04-08NLT-S-2021-99Odin Sætre – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-11NLT-S-2021-100Bendik Mørstad Johansen – konvertering til SPL
2021-04-16NLT-S-2021-101August Engen Solberg – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-102Patrick Hochnowski – konvertering til SPL
2021-04-18NLT-S-2021-103Espen Møller Jakobsen – konvertering til SPL
2021-04-27NLT-S-2021-104Frode Andre Sveinungsen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-24NLT-S-2021-105Isak Godøe – konvertering til SPL
2021-04-25NLT-S-2021-106Vegard Klette – konvertering til SPL
2021-05-13NLT-S-2021-107Binder Tobias Rønningen – utstedelse av SPL
2021-05-20NLT-SD-2021-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2021-05-19NLT-S-2021-108Leo Nielsen – konvertering til SPL
2021-06-07NLT-RAVN-2021-1RAVN – utvikling av eksamenssystem i TMS
2021-06-07
2021-06-15NLT-S-2021-109Hans Jørgen Dale – konvertering til SPL
2021-06-21NLT-B-2021-6Hans Rune Mikkelsen – konvertering til BPL med FI(B)
2021-06-13NLT-S-2021-110Sletvold Jon Aadne – utstedelse av SPL
2021-06-12NLT-S-2021-111Engvoll Einar – utstedelse av SPL
2021-06-28NLT-S-2021-112Rolf Emil Mikkelsen – konvertering til SPL
2021-07-03NLT-S-2021-113Bjørnstad Erik – utstedelse av SPL
2021-07-05NLT-B-2021-7Trond Nordby – konvertering til BPL med FI(B)
2021-07-05NLT-S-2021-114Ulf Bergum – konvertering til SPL
2021-07-27NLT-S-2021-115Vegard Stillingen – konvertering til SPL
2021-07-09NLT-S-2021-116Sommerbakk Andreas – utstedelse av SPL
2021-07-15NLT-S-2021-117Pontoppidan Nikolai Døsen – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-118Nibstad Fredrik Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-119Nibstad Andreas Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-120Nibstad Simen Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-121Eidsberget Kristoffer Ertsås – utstedelse av SPL
2021-07-26NLT-S-2021-122Bjørø Frida Bolstad – utstedelse av SPL
2021-08-01NLT-S-2021-123Sand Jon Halvor – utstedelse av SPL
2021-07-27NLT-S-2021-124Knut Lamo Pedersen – konvertering til SPL
2021-07-28NLT-S-2021-125Petter Lindberg – konvertering til SPL
2021-08-08NLT-S-2021-126Marcussen Thomas – utstedelse av SPL
2021-08-11NLT-S-2021-127Bård Ove Skandsen – konvertering til SPL
2021-08-16NLT-S-2021-128Strømme Trond Olav – utstedelse av SPL
2021-07-20NLT-S-2021-129Harald Evensen – konvertering til SPL
2021-08-22NLT-S-2021-130Bettum Arild – utstedelse av SPL
2021-08-24NLT-S-2021-131Folkestadås Paal Mjelde – utstedelse av SPL
2021-09-02NLT-S-2021-132Anders Devik – konvertering til SPL
2021-09-20NLT-S-2021-133Berbom Remi Andre Pettersen – utstedelse av SPL
2021-09-22NLT-B-2021-8Rune Korshavn – konvertering til BPL med FI(B)
2021-11-24NLT-S-2021-134Volden Håvard – utstedelse av SPL
2021-12-19NLT-S-2021-135Tore Øvreeide - konvertering til SPL
2021-11-27NLT-S-2021-136Valland Anders – tillegg av rettigheten TMG
2022-01-07NLT-S-2022-1Fredriksen Thomas - utstedelse av SPL
2021-11-01NLT-S-2022-2Fresi Jan Thore - tillegg av Night-rating
2022-02-08NLT-S-DTO-2022Korrespondanse NO.DTO.001(S)
2022-02-06NLT-S-2022-3Christer Reinert Lie - konvertering til SPL
2022-03-08NLT-S-2022-4Kenneth Høyning - konvertering til SPL med FI(S)
2022-03-30NLT-SD-2022-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2022-04-05NLT-S-2022-5Koch Michael - tillegg av rettigheten TMG
2022-04-05NLT-S-2022-6Jan Fredrik Fleischer Tønjum - konvertering til SPL med FI(S)
2021-10-11NLT-S-2022-7Øystese Fredrik Saxtoft - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-04-06NLT-S-2022-8Erling Magnus Gerhardsen - konvertering til SPL
2022-05-10NLT-S-2022-9Frodahl Svein - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-10Hole Tom Erik - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-11Mathisen Jarle Bøhn - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-12Vedum Jon - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-13Baartvedt Ole Ragnar - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-14Heggelund Johan - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-15Østerud Erik Christoffer - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-16Gangsås Håvard - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2022-05-20NLT-S-2022-17Gerhardsen Erling Magnus - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-05-24NLT-S-2022-18Tangen Tora Lindqvist - utstedelse av SPL
2022-05-26NLT-S-2022-19Thomlevoll Gulbrand - tillegg av rettigheten TMG
2022-05-29NLT-S-2022-20Kristiansen Svein Erik - tilegg av rettigheten FI(S)
2022-05-25NLT-B-DTO-2022Korrespondanse med NO.DTO.001(B)
2022-05-31NLT-S-2022-21Bøckmann Bernt - revidert FI(S) rettighet
2022-06-01NLT-S-2022-22Smedal Bernt Olav - revidert FI(S) rettighet
2022-06-01NLT-S-2022-23Thorenfeldt Lars - revidert FI(S) rettighet
2022-06-01NLT-S-2022-24Gundersen Kjetil - revidert FI(S) rettighet
2022-06-03NLT-S-2022-25Øyno Lars Asle - Forespørsel om nytt sertifikat
2022-06-17NLT-S-2022-26Nils Harald Hansen - konvertering til SPL
2022-06-28NLT-S-2022-27Heggemsnes Olav - revidert FI(S) rettighet
2022-06-28NLT-S-2022-28Hustad Ulf - revidert FI(S) rettighet
2022-06-29NLT-S-2022-29Guettler Arne Martin - revidert FI(S) rettighet
2022-07-09NLT-S-2022-30Marcus Stephen Henry - tillegg av rettigheten TMG
2022-07-15NLT-S-2022-31Kafasis Michail Loukas - tillegg av rettigheten Winch
2022-07-20NLT-S-2022-32Kristiansen Audun - utstedelse av SPL
2022-07-20NLT-S-2022-33Hus Jarle - utstedelse av SPL
2022-07-25NLT-S-2022-34Hunstad Espen - utstedelse av SPL
2022-08-01NLT-S-2022-35Gjelten Arne - revidert FI(S) rettighet
2022-08-01NLT-S-2022-36Ingebretsen Vidar Stener - revidert FI(S) rettighet
2022-08-01NLT-S-2022-37Halden Vegard - revidert FI(S) rettighet
2022-07-30NLT-S-2022-38Marcussen Thomas – tillegg av rettigheten TMG
2022-08-08NLT-S-2022-39Flatebø Mats Auvi - utstedelse av SPL
2022-08-08NLT-S-2022-40Holte Berntzen Sondre - utstedelse av SPL
2022-08-08NLT-S-2022-41Portillo Larsen Henrik - utstedelse av SPL
2022-08-08NLT-S-2022-42Natvik Rong Olav Andreas - utstedelse av SPL
2022-08-11NLT-S-2022-43Orderdalen Even - revidert FI(S) rettighet
2022-08-16NLT-S-2022-44Mo Leif Arne - revidert FI(S) rettighet
2022-08-16NLT-S-2022-45Berntzen Ketil - revidert FI(S) rettighet
2022-08-16NLT-S-2022-46Larssen Svein - revidert FI(S) rettighet
2022-08-31NLT-S-2022-47Berg Jens Olav - revidert FI(S) rettighet
2022-09-05NLT-S-2022-48Kavli Tore - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2022-09-07NLT-S-2022-49Hochnowski Patrick - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-09-07NLT-S-2022-50Marthins Eirik Brenner - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-09-19NLT-S-2022-51Holden Olav - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2021-03-13NLT-S-2022-52Strømme Nicolai Øien - tillegg av rettigheten TMG
2022-09-21NLT-S-2022-53Letrud Odd Ivar - Utstedelse av SPL
2022-09-19NLT-S-2022-54Brandt Kjell Marcus - Utstedelse av SPL
2022-09-20NLT-LT-2022-1Korrespodanse med Luftfartstilsynet
2022-09-26NLT-S-2022-55Raudsandmoen Geir - revidert FI(S) rettighet
2022-10-01NLT-S-2022-56Eltvik Terje Rønning - tillegg av FI(S) rettigheten slep
2022-10-30NLT-S-2022-57Skårild Martin Haugen - utstedelse av SPL
2022-10-30NLT-S-2022-58Andre Victor - utstedelse av SPL
2022-11-14NLT-S-2022-59Fredheim Kjell Roar - utstedelse av SPL
2022-12-13NLT-S-2022-60Brenna Ingar - revidert FI(S) rettighet
2022-12-01NLT-S-2022-61Eide Marius - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2022-12-01NLT-S-2022-62Dale Rolf - utstedelse av SPL
2022-12-01NLT-S-2022-63Fester Frode Sandestølen - utstedelse av SPL
2022-12-05NLT-S-2022-64Ratnayake Kavindu Sudheera - utstedelse av SPL
2022-12-08NLT-S-2022-65Klette Kenneth - revidert FI(S) rettighet
2022-12-19NLT-S-2022-66Lindstad Jan Arild - revidert FI(S) rettighet
2022-12-15NLT-S-2022-67Hembre Bernt Hustad - utstedelse av SPL med FE(S) rettighet
2023-01-03NLT-DTO(S)-2023-1Korrespondanse med NO.DTO.001(S)
2023-01-15NLT-S-2023-1Mohr Wilhelm - konvertering til SPL
2023-01-17NLT-S-2023-2Orderdalen Svein - revidert FI(S) rettighet
2023-01-17NLT-S-2023-3Sæbø Ragnar - revidert FI(S) rettighet
2023-01-19NLT-S-2023-4Fostvedt Lars Henrik - revidert FI(S) rettighet
2023-01-19NLT-S-2023-5Kaslegard Torstein - revidert FI(S) rettighet
2023-01-31NLT-S-2023-6Skinnarland Nils - revidert FI(S) rettighet
2022-02-18NLT-S-2023-7Helge Søfteland - konvertering til SPL
2023-02-13NLT-S-2023-8Sørbye Erlend Bård - revidert FI(S) rettighet
2023-02-13NLT-S-2023-9Saxegaard Geir - revidert FI(S) rettighet
2023-02-13NLT-S-2023-10Pedersen Ingar Foldvik - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2023-02-23NLT-S-2023-11Arendal Jan Erik - revidert FI(S) rettighet
2023-02-23NLT-S-2023-12Alsos Dag - revidert FI(S) rettighet
2023-02-23NLT-S-2023-13Bartosik Jacek - revidert FI(S) rettighet
2023-02-28NLT-S-2023-14Arntzen Terje - revidert FI(S) rettighet
2023-03-07NLT-S-2023-15Cutini Calisti Emanuele - utstedelse av SPL
2023-03-15NLT-S-2023-16Froestad Leif Petter - revidert FI(S) rettighet
2023-03-15NLT-S-2023-17Knutsen Ben - revidert FI(S) rettighet
2023-03-15NLT-S-2023-18Haugs Terje Liseth - revidert FI(S) rettighet
2023-03-15NLT-S-2023-19Gustavsen Petter Atle - revidert FI(S) rettighet
2023-03-15NLT-S-2023-20Hayden-Rasmussen Erik - revidert FI(S) rettighet
2023-03-20NLT-S-2023-21Kristiansen Tommy - revidert FI(S) rettighet
2023-03-20NLT-S-2023-22Rosdahl Per Willy Otto - revidert FI(S) rettighet
2023-03-20NLT-S-2023-23Bjørnebekk Martin - revidert FI(S) rettighet
2023-01-13NLT-LT-2023-1Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2023-04-24NLT-REV-2023Dokumenter - intern revisjon av NLT
2023-04-12NLT-S-2023-24Blystad Ove Harald - revidert FI(S) rettighert
2023-04-13NLT-S-2023-25Snekvik Arnulf - revidert FI(S) rettighet
2023-04-13NLT-S-2023-26Lien Ståle - reidert FI(S) rettighet
2023-04-13NLT-S-2023-27Ebert Vigo Andre - revidert FI(S) rettighet
2023-04-14NLT-SD-2023-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2023-04-11NLT-S-2023-28Gjerdevik Arild Jarle - utstedelse av SPL med FI(S) rettighet
2023-04-14NLT-S-2023-29Høyem Asle Jarl Hugo - Utstedelse av SPL
2023-04-14NLT-S-2023-30Groeggen Einar - Utstedelse av SPL
2023-04-18NLT-S-2023-31Aasheim Ingebjørn - revidert FI(S) rettighet
2023-04-21NLT-S-2023-32Chute Jan Eric - revidert FI(S) rettighet
2023-04-27NLT-S-2023-33Hovda Rune Johan - revidert SPL med sleperettighet
2023-05-04NLT-S-2023-34Kvissel Knut Olav - revidert FI(S) rettighet
2023-05-09NLT-S-2023-35Kvitne Kato - revidert FI(S) rettighet
2023-05-21NLT-S-2023-36Bjørnebekk Fredrik - Utstedelse av SPL
2023-06-07NLT-S-2023-37Heien Ola Jørgen - revidert FI(S) rettighet
2023-06-12NLT-S-2023-38Sæbø Ragnar - duplikat av SPL
2023-06-15NLT-S-2023-39Ulvatne Leif Jørgen - revidert FI(S) rettighet
2023-06-16NLT-S-2023-40Hovda Rune Johan - revidert FI(S)-rettighet
2023-06-22NLT-S-2023-41Ahmed Islam Waheed Saadeldeen - Utstedelse av SPL
2023-07-02NLT-S-2023-42Ellevseth Stein Erik - Utstedelse av SPL
2023-07-11NLT-S-2023-43Mathisen Jarle Bøhn - tillegg av rettigheten TMG
2023-07-21NLT-S-2023-44Næss Arvid - Utstedelse av SPL
2023-07-30NLT-S-2023-45Lygren Jon Erik Lønøy - revidert FI(S) rettighet
2023-07-30NLT-S-2023-46Bergan Torben - Utstedelse av SPL
2023-07-31NLT-S-2023-47Næss Arvid - tillegg av rettigheten TMG
2023-08-06NLT-S-2023-48Synstad Morten - tillegg av rettigheten TMG
2023-08-17NLT-S-2023-49Tangen Jostein - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2023-08-28NLT-S-2023-50Hansen Thomas Henrik Hertzfelder - revidert FI(S) rettighet
2023-08-17NLT-S-2023-51Bjørø Jo Inge - tillegg av rettigheten FI(S) slep med TMG
2023-09-07NLT-S-2023-52Gjengedal Hans - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2023-09-13NLT-B-2023-1Lundberg George Bernhard Antonsen - Utstedelse av BPL
2023-09-25NLT-B-2023-2Brobjer Kurt Anders - Forespørsel om nytt BPL-sertifikat
2023-09-28NLT-S-2023-53Berbom Remi Andre Pettersen – tillegg av rettigheten FI(S)
2023-10-04NLT-S-2023-54Wngsholm Arne - revidert FI(S)-rettighet
2023-10-07NLT-S-2023-55Bjørø Sondre Bolstad - revidert FI(S)-rettighet
2023-10-04NLT-S-2023-56Nibstad Arne - revidert FI(S)-rettighet
2023-10-02NLT-S-2023-57Solbakken Arild - Utstedelse av SPL
2023-10-11NLT-S-2023-58Øksenholt Steinar - Utstedelse av revidert SPL
2023-10-25NLT-CA-2023-1Korrespondanse med andre myndigheter og EASA
2023-09-06FCL.NO.10.2023 Dokumentpakke 1 til EASA
2023-09-11FCL.NO.10.2023 Dokumentpakke 2 til EASA
2023-10-12FCL:NO.10.2023 Dokumentpakke 3 til EASA
2023-10-31NLT-S-2023-59Antonsen Gunnar - Utstedelse av SPL
2023-11-23NLT-S-2023-60Johanse Are Johan - kompetansevurdering av FI(S)-rettighet
2023-12-06NLT-S-2023-61Døsen Jostein - Utstedelse av revidert SPL
2023-12-17NLT-S-2024-1Strømme Nicolai Øien - tillegg av rettigheten slep med TMG
2024-01-09NLT-LT-2024-1Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2024-02-22NLT-B-2024-1Bruset Eirik - Utstedelse av revidert BPL
2024-02-27NLT-SD-2024-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2024-03-13NLT-B-2024-2Tangen Jostein - Utstedelse av revidert BPL
2024-03-13NLT-S-2024-2Michelsen Gabriel Walden - Utstedelse av SPL
2024-03-21NLT-S-2024-3Gangsås Håvard - fornyet FE(S)-rettighet
2024-03-21Varsel om utløp av FE(S)-retighet
2024-04-02NLT-S-2024-4Gurk Andreas - Utstedelse av SPL
2024-04-11NLT-S-2024-5Spengler Thomas - tillegg av rettigheten FI(S)
2024-04-19NLT-S-2024-6Hollenstein John Ole - Utstedelse av SPL