Postjournal


Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPL(S)
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPL(S)
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPL(S)
2017-08-07NLT-S-2017-2aKorrespondanse med Luftfartstilsynet
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPL(S)
2017-09-06NLT-LT-2017-3aKorrespondanse med Luftfartstilsynet
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPL(S)
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPL(S)
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPL(S)
2017-08-07NLT-S-2017-2aKorrespondanse med Luftfartstilsynet
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPL(S)
2017-09-06NLT-LT-2017-3aKorrespondanse med Luftfartstilsynet
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPL(S)
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Rafael Gonzalez Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPL(S)
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPL(S)
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPL(S)
2019-02-18NLT-S-2019-3Knut Håvar Berg – konvertering til LAPL(S)
2019-02-25NLT-S-2019-4Espen Aarhus – konvertering til LAPL(S)
2019-02-25NLT-S-2019-5John Amundgaard – konvertering til LAPL(S)
2019-02-27NLT-S-2019-6Per Morten Løvsland – konvertering til LAPL(S)
2019-03-01NLT-S-2019-7Øyvind Sørgaard – konvertering til LAPL(S)
2019-03-05NLT-S-2019-8Stephen Henry Marcus – konvertering til SPL
2019-03-06NLT-S-2019-9Hans Gjengedal – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2019-03-06Endret til SPL
2019-03-20NLT-S-2019-10Svein Frodahl – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-18NLT-S-2019-11Tom Erik Hole – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-26NLT-S-2019-12Jarle Bøhn Mathisen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-29NLT-S-2019-13Jon Vedum – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-03-11NLT-S-2019-14Henning Lassen – konvertering til LAPL(S)
2019-03-29NLT-S-2019-15Ola Nordengen – konvertering til LAPL(S)
2019-04-19NLT-S-2019-16Per Osen – konvertering til LAPL(S)
2019-04-23NLT-S-2019-17Christoffer Eide – konvertering til SPL
2020-05-25NLT-S-2019-18Mikael Aksdal – konvertering til LAPL(S)
2019-04-30NLT-S-2019-19Korrespondanse med LT
2019-04-29NLT-S-2019-20Håvard Gangsås – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2019-05-08NLT-S-2019-21Tobias Hagstadius – konvertering til SPL
2019-05-09NLT-S-2019-22Tom Arne Melbostad – konvertering til LAPL(S)
2019-05-22NLT-S-2019-23Olav Heggemsnes – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-06-03NLT-S-2019-24Bernt Bøckmann – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-06-03NLT-S-2019-25Tor-Erik Moen – konvertering til LAPL(S)
2019-06-03NLT-S-2019-26Bernt Olav Smedal – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-06-03NLT-S-2019-27Lars Thorenfeldt – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-06-17NLT-S-2019-28Korrespondanse med EASA
2019-06-17NLT-S-2019-29Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2019-06-11NLT-S-2019-30Bjørn Figenschou – konvertering til LAPL(S)
2019-06-17NLT-S-2019-31Ketil Berntzen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-04-24NLT-S-2019-32Kåre Weeg – konvertering til LAPL(S)
2019-06-17NLT-S-2019-33Helge Emil Wallmark – konvertering til LAPL(S)
2019-06-26NLT-S-2019-34Vidar Stener Ingebretsen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-06-26NLT-S-2019-35Pål Søby Vindfallet – konvertering til LAPL(S)
2019-06-24NLT-S-2019-36Kjetil Gundersen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-07-07NLT-S-2019-37Ulf Hustad – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-07-08NLT-S-2019-38Arne Martin Güettler – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-07-22NLT-S-2019-39Jan-Tore Skauen – konvertering til LAPL(S)
2019-08-13NLT-S-2019-40Arne Gjelten – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2019-08-12NLT-S-2019-41Thomas Spengler – konvertering til SPL
2019-08-12NLT-S-2019-42Csaba Moharos – konvertering til LAPL(S)
2019-08-19NLT-S-2019-43Svein Larssen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-08-21NLT-S-2019-44Bård Tesaker – konvertering til LAPL(S)
2019-04-29NLT-S-2019-45Hans Gunnar Haakenstad – konvertering til SPL
2019-08-27NLT-S-2019-46Andreas Knauer – konvertering til LAPL(S)
2019-08-27NLT-S-2019-47Jens Olav Berg – konvertering til SPL med FI(S)
2019-08-19NLT-S-2019-48Steinar Vinje – konvertering til LAPL(S)
2019-09-11NLT-S-2019-49Tore Kavli – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2019-09-16NLT-S-2019-50Vegard Rytter – konvertering til LAPL(S)
2019-09-16NLT-S-2019-51Olav Holden – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2019-09-23NLT-S-2019-52Reidar Vinje – konvertering til LAPL(S)
2019-09-24NLT-S-2019-53Geir Raudsandmoen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-09-30NLT-S-2019-54Eduardo Jacucci – konvertering til SPL
2019-10-01NLT-S-2019-55Ida Mellesdal – konvertering til LAPL(S)
2019-10-28NLT-S-2019-56Kjetil Bøhn Mathisen – konvertering til LAPL(S)
2019-10-29NLT-S-2019-57Gunnar Andreas Iversen – konvertering til LAPL(S)
2019-11-06NLT-S-2019-58Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2019-11-06NLT-S-2019-59Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2019-11-07NLT-S-2019-60Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPL(S)
2019-11-11NLT-S-2019-61Geir Skjellaug – konvertering til LAPL(S)
2019-11-12NLT-S-2019-62Ingar Brenna – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-11-14NLT-S-2019-63Marius Eide – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2019-11-19NLT-S-2019-64Erik Helgaset – konvertering til LAPL(S)
2019-11-20NLT-S-2019-65Steinar Øksenholt – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2019-11-28NLT-S-2019-66Bjørn Kringeland – konvertering til LAPL(S)
2019-12-05NLT-S-2019-67Dag Holen – konvertering til LAPL(S)
2019-12-06NLT-S-2019-68Jon Aanvik – konvertering til LAPL(S)
2019-11-27NLT-S-2019-69Rebecca Hansen – konvertering til LAPL(S)
2019-12-03NLT-S-2019-70Jan Arild Lindstad – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2019-12-03NLT-S-2019-71Marit Lindstad – konvertering til LAPL(S)
2019-12-12NLT-S-2019-72Thomas Aas – konvertering til LAPL(S)
2019-12-12NLT-S-2019-73Kjell Arne Tobru – konvertering til LAPL(S)
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-18NLT-S-2019-74Jon Erik Lønøy Lygren – konvertering til SPL
2019-12-19NLT-S-2019-75Gulbrand Thomlevold – konvertering til LAPL(S)
2019-12-21NLT-S-2019-76Geir Arnold Nordtvedt Dyrdal – konvertering til LAPL(S)
2019-12-26NLT-S-2019-77Jean-Jacques Maillet – konvertering til LAPL(S)
2019-12-27NLT-S-2019-78Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPL(S)
2019-12-30NLT-S-2019-79Jørn Ivar Solberg – konvertering til SPL
2020-01-02NLT-S-2020-1Jo Inge Bjørø – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2020-01-03NLT-S-2020-2Svein Orderdalen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-14NLT-S-2020-3Øystein Bjørklund – konvertering til LAPL(S)
2020-01-14NLT-S-2020-4Torstein Kaslegard – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-07NLT-S-2020-5Ragnar Sæbø – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-07NLT-S-2020-6Lars Henrik Fostvedt - konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-16NLT-S-2020-7Geir Tesaker – konvertering til LAPL(S)
2020-01-14NLT-S-2020-8Kato Kvitne – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-20NLT-S-2020-9Knut Magne Kikut – konvertering til LAPL(S)
2020-01-21NLT-S-2020-10Erik Olav Eldegard – konvertering til LAPL(S)
2020-01-20NLT-S-2020-11Hans Kristian Elvenes – konvertering til LAPL(S)
2020-01-23NLT-S-2020-12Geir Saxegaard – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-01-28NLT-SD-2020-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2020-01-27NLT-S-2020-13Roger Torbjørn Ellingsen – konvertering til LAPL(S)
2020-01-27NLT-S-2020-14Nils Skinnarland – konvertering til SPL med FI(S)
2020-01-29NLT-S-2020-15Bekreftelse til British Gliding Association
2020-01-09NLT-S-2020-16Simon Djønne Lund – konvertering til LAPL(S)
2020-01-13NLT-LT-2020-2Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2020-08-10NLT-S-2020-17Øivind Thomassen – konvertering til LAPL(S)
2020-02-03NLT-S-2020-18Erlend Bård Sørbye – konvertering til SPL med FI(S)
2020-02-06NLT-S-2020-19Jan Erik Arendal – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-02-10NLT-S-2020-20Brev fra S/NLF
2019-12-30NLT-S-2020-21Jacek Bartosik – konvertering til FI(S)
2020-02-17NLT-S-2020-22Ingar Foldvik Pedersen – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2020-02-13NLT-S-2020-23Dag Alsos – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-02-17NLT-S-2020-24Ole Richard Valsgård – konvertering til LAPL(S)
2020-02-12NLT-S-2020-25Terje Arntzen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-02-21NLT-S-2020-26Magne Skredderberget – konvertering til LAPL(S)
2020-02-26NLT-S-2020-27John Maxfield Steineger – konvertering til LAPL(S)
2020-02-27NLT-S-2020-28Odd-Gunnar Flatebø – konvertering til SPL
2020-03-02NLT-S-2020-29Inge Mykland – konvertering til LAPL(S)
2020-03-02NLT-S-2020-30Svein Kenneth Karlsen – konvertering til LAPL(S)
2020-02-27NLT-S-2020-31Finn Bergstrøm – konvertering til LAPL(S)
2020-03-01NLT-S-2020-32Terje Tybring Lindtveit – konvertering til LAPL(S)
2020-03-04NLT-S-2020-33Jørund Martinsen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-05NLT-S-2020-34Roger Magnussen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-05NLT-S-2020-35Juan Fernando Gonzalez – konvertering til LAPL(S)
2020-03-09NLT-S-2020-36Tommy Kristiansen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-09NLT-S-2020-37Jan Erik Arud – konvertering til LAPL(S)
2020-03-18NLT-S-2020-38Arnulf Snekvik – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-18NLT-S-2020-39Dag Bråthen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-16NLT-B-2020-1Eirik Bruset – konvertering til BPL
2020-05-11NLT-S-2020-40Gaute Haga Andersen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-15NLT-S-2020-41Ingebjørn Åsheim – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-11NLT-S-2020-42Knut Olav Kvissel – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-13NLT-S-2020-43Leif Petter Froestad – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-12NLT-S-2020-44Martin Bjørnebekk – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-12NLT-S-2020-45Ole Petter Nyland – konvertering til LAPL(S)
2020-03-19NLT-S-2020-46Rolf-Åge Felix Olsen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-19NLT-S-2020-47Ståle Lien – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-18NLT-S-2020-48Øyvind Austrheim – konvertering til LAPL(S)
2020-03-20NLT-S-2020-49Ove Harald Blystad – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-20NLT-S-2020-50Andre Ebert – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-19NLT-S-2020-51Arne Wangsholm – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-22NLT-S-2020-52Terje Rønning Eltvik – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2020-03-22NLT-S-2020-53Marie Louise Nielsen Pontoppidan – konvertering til LAPL(S)
2020-03-23NLT-S-2020-54Lars Ellingsen – konvertering til LAPL(S)
2020-03-23NLT-S-2020-55Knut Aldrin – konvertering til SPL
2020-03-24NLT-S-2020-56Ben Knutsen – konvertering til LAPL(S) og FI(S)
2020-03-25NLT-S-2020-57Thomas Henrik Hertzfelder Hansen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-26NLT-S-2020-58Petter Atle Gustavsen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-27NLT-S-2020-59Terje Haugs – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-31NLT-S-2020-60Per Willy Otto Rosdahl – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-31NLT-S-2020-61Jan Eric Chute – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-03-16NLT-S-2020-62Anja Havelin – konvertering til LAPL(S)
2020-04-01NLT-S-2020-63Erik Hayden-Rasmussen – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-04-03NLT-S-2020-64Ragnar Stenersen – konvertering til LAPL(S)
2020-04-07NLT-S-2020-65John Eivind Skogøy – konvertering til SPL
2020-04-16NLT-S-2020-66Albert Jan Drijgers – konvertering til SPL
2020-04-27NLT-S-2020-67Øyvind Storslett Rian – konvertering til LAPL(S)
2020-04-09NLT-S-2020-68Erik Røthe Klette – konvertering til SPL med FI(S)
2020-04-30NLT-S-2020-69Johann Karsten Johannsen – konvertering til LAPL(S)
2020-05-04NLT-S-2020-70Simon Trageton Skofteland – konvertering til LAPL(S)
2020-05-25NLT-S-2020-71Anders Harviken Kulblik – konvertering til LAPL(S)
2020-05-28NLT-S-2020-72Arminas Sand – konvertering til LAPL(S)
2020-06-04NLT-S-2020-73Mathias Strømstad Fossum – konvertering til LAPL(S)
2020-06-05NLT-S-2020-74Ola Jørgen Heien – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-06-09NLT-S-2020-75Hans Ragnar Sørflaten – konvertering til LAPL(S)
2020-06-09NLT-S-2020-76Haldor Lønningdal – konvertering til LAPL(S)
2020-06-09NLT-S-2020-77Thor Erik Halle – konvertering til SPL
2020-06-09NLT-S-2020-78Bjarne Klette – konvertering til LAPL(S)
2020-06-13NLT-S-2020-79Kjell Oddgeir Kveane – konvertering til LAPL(S)
2020-06-17NLT-S-2020-80Tom Erik Smedal – konvertering til LAPL(S)
2020-05-22NLT-S-2020-81Leif Jørgen Ulvatne – konvertering til LAPL(S) med FI(S)
2020-06-18NLT-S-2020-82Tjerand Tormod Lunde – konvertering til LAPL(S)
2020-06-19NLT-S-2020-83Erik Kobro Hals – konvertering til LAPL(S)
2020-06-22NLT-S-2020-84Rolf Jostein Kjønnerud – konvertering til LAPL(S)
2020-06-18NLT-S-2020-85Ole Voldsæter – konvertering til LAPL(S)
2020-06-23NLT-S-2020-86Thomas Sevaldrud – konvertering til LAPL(S)
2020-10-24NLT-S-2020-87Bjarte Onsrud – konvertering til LAPL(S)
2020-06-30NLT-S-2020-88Edwin Emanuel Egeland – konvertering til LAPL(S)
2020-07-06NLT-S-2020-89Erik Liaklev – konvertering til LAPL(S)
2020-07-12NLT-S-2020-90Lars Øyvind Sandal Lien – konvertering til SPL
2020-07-06NLT-S-2020-91Jostein Tangen – konvertering til LAPL(S) med FI(S) og FE(S)
2020-07-07NLT-B-2020-2Jostein Tangen – konvertering til LAPL(B)
2020-07-23NLT-S-2020-92Ketil-Magne Løvhaug – konvertering til SPL
2020-07-28NLT-S-2020-93Jakob Laurits Vågshaug – konvertering til LAPL(S)
2020-07-31NLT-S-2020-94Michail Loukas Kafasis – konvertering til SPL
2020-08-13NLT-S-2020-95Ragnhild Synnøve Lindqvist – konvertering til LAPL(S)
2020-08-14NLT-S-2020-96Ola Lilloe-Olsen – konvertering til SPL
2020-08-17NLT-S-2020-97Per Christian Hestmann – konvertering til SPL
2020-08-18NLT-S-2020-98Nils-Joar Høimyr – konvertering til LAPL(S)
2020-08-20NLT-S-2020-99Eigil Hunskaar – konvertering til LAPL(S)
2021-03-27NLT-S-2020-100Eric Belgau Lund – konvertering til SPL
2020-09-03NLT-S-2020-101Kjell Petter Reiten – konvertering til LAPL(S)
2020-09-03NLT-S-2020-102Thomas Schanche Ellingsæter – konvertering til LAPL(S)
2020-09-03NLT-S-2020-103Merete Saglien – konvertering til LAPL(S)
2020-09-03NLT-S-2020-104Edgars Kluga – konvertering til LAPL(S)
2020-09-10NLT-S-2020-105Tobias Sverreson Gulbrandsen – konvertering til LAPL(S)
2020-09-11NLT-S-2020-106Jarle Aadland – konvertering til SPL
2020-09-18NLT-S-2020-107Frode Olav Weeg – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2020-108Sander Gundersen – konvertering til LAPL(S)
2020-09-28NLT-S-2020-109Nina Kristin Langhelle – konvertering til LAPL(S)
2020-09-28NLT-S-2020-110Jan Egil Aske Langhelle – konvertering til LAPL(S)
2020-10-05NLT-S-2020-111Håkon Strandlie – konvertering til LAPL(S)
2020-10-09NLT-S-2020-112Arne Nibstad – konvertering til SPL med FI(S)
2020-10-15NLT-S-2020-114Sondre Bolstad Bjørø – konvertering til SPL med FI(S)
2020-10-14NLT-S-2020-113Ivar Engeland – konvertering til SPL
2020-10-15NLT-S-2020-115Lars Asle Øyno – konvertering til SPL med FI(S)
2020-10-20NLT-S-2020-116Ingeborg Aske Langhelle – konvertering til SPL
2020-10-20NLT-S-2020-117Bjørn Harald Bakke – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-118Viktor Larssen Hunvik – konvertering til SPL
2020-11-06NLT-S-2020-119Stein Marius Pedersen – konvertering til SPL
2020-11-10NLT-S-2020-120Bjørnar Ryeng – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-121Bjarne Bidne – konvertering til SPL
2020-11-17NLT-S-2020-122Einar Henriksen Bjørnebekk – konvertering til SPL
2020-11-18NLT-S-2020-123Kjetil Nordheim – konvertering til SPL med FI(S)
2020-11-04NLT-S-2020-124Mariann Brattland – konvertering til SPL
2020-11-20NLT-S-2020-125Nils Bendik Fosse – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-126Otto Ørstad – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-127Thomas Nielsen – konvertering til SPL med FI(S) og FE(S)
2020-11-25NLT-S-2020-128Amund Torfinn Nøsterud Doksrud – konvertering til SPL
2020-11-27NLT-S-2020-129Kenneth Klette – Konvertering til SPL med FI(S)
2020-11-27NLT-S-2020-130Thomas Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2020-11-29NLT-S-2020-131Erik Frøysaa Hals – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-09NLT-S-2020-132Ulf Kielland-Lund – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-09NLT-B-2020-3Kurt Anders Brobjer – konvertering til BPL
2020-12-09NLT-S-2020-133Bernt Hustad Hembre – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-10NLT-S-2020-134Paul Richard Badham – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-135Stian Alvestad – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-136Anders Valland – konvertering til SPL
2020-12-17NLT-S-2020-137Nils Klette – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-21NLT-S-2020-138Christer Ervik Mjøs – konvertering til SPL med FI(S)
2020-12-21NLT-S-2020-139Fred Rune Pettersen – konvertering til SPL med FI(S)
2020-11-10NLT-S-2020-140Are Johan Hansen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-01-05NLT-S-2021-1Stein Frich – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-2Johan Sørenes – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-3Jesper Engan Nordgård – konvertering til SPL
2021-01-12NLT-S-2021-4Jan Ove Etterlid – konvertering til SPL med FI(S)
2021-01-18NLT-S-2021-5Erik Nicolai Baadstø – konvertering til SPL
2021-01-21NLT-S-2021-6Harald Aarsland – konvertering til SPL
2021-01-25NLT-S-2021-7Markus Nikolai Malmo Bjerkan – konvertering til SPL med FI(S)
2021-01-25NLT-S-2021-8Christian Berg – konvertering til SPL
2021-01-27NLT-S-2021-9Christian Vik Grøvdal – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-03NLT-S-2021-10Trude Liavåg – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-01NLT-S-2021-11Ole John Aske – konvertering til SPL
2021-02-02NLT-S-2021-12Terje Kristoffer Lien – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-02NLT-S-2021-13Tore Thomassen – konvertering til SPL
2021-02-05NLT-S-2021-14Bjørn Thrane Aannestad – konvertering til SPL
2021-02-08NLT-S-2021-15Morgan Sand – konvertering til SPL
2021-02-15NLT-S-2021-16Erik Østerlie – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-12NLT-S-2021-17Geir Smestad – konvertering til SPL
2021-02-12NLT-S-2021-18Hans Olav Narum – konvertering til SPL
2021-02-15NLT-S-2021-19Rune Soldal – konvertering til SPL
2021-02-19NLT-S-2021-20Eirik Brenner Marthins – konvertering til SPL
2021-02-23NLT-S-2021-21Vidar Munkelien – konvertering til SPL
2021-02-24NLT-S-2021-22Trygve Rushfeldt – konvertering til SPL med FI(S)
2021-02-23NLT-S-2021-23Michael Koch – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-S-2021-24Hans Torgersrud – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-S-2021-25Stian Stenberg – konvertering til SPL
2021-03-04NLT-S-2021-26Kristoffer Daniel Samuelsen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-05NLT-S-2021-27Magnus Fiksdal Meese – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-B-2021-1Tore Frihagen – konvertering til BPL med FI(B)
2021-03-05NLT-NLS-2021-1Norges Luftsportforbunds Seilflyskole (NLS) - DTO
2021-03-08NLT-S-2021-28Vidar Olav Haugen – konvertering til SPL
2021-03-09NLT-S-2021-29Anders Skifjeld – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-10NLT-S-2021-30Rune Johan Hovda – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-12NLT-S-2021-31Yngve Roberg – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-32Geir Vidar Waterloo – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-33Stian Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-34Nicolai Øien Strømme – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-35Peder Hansson Kristensen – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-36Dag Andre Fjeldstad – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-12NLT-S-2021-37Roar Johansen – konvertering til SPL
2021-03-13NLT-S-2021-38Tore Edvin Gjøvikli – konvertering til SPL
2021-03-14NLT-S-2021-39Mats Ruste Holen – konvertering til SPL
2021-03-15NLT-S-2021-40Jostein Døsen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-15NLT-S-2021-41Jon Leander Carlsen – konvertering til SPL
2021-03-15NLT-B-2021-2Mikael Klingberg – konvertering til BPL med FI(B) og FE(B)
2021-03-16NLT-S-2021-42Torleif Ringsaker – konvertering til SPL
2021-03-16NLT-S-2021-43Vidar Eide – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-19NLT-B-2021-3Steffen Steffensen – konvertering til BPL med FI(B)
2021-03-21NLT-B-2021-4Fridtjof Rusten – konvertering til BPL med FI(B)
2021-03-21NLT-S-2021-44Kåre Smith – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-45Pedro Peres de sa Nogueira – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-46Andreas-Christopher Haugs – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-47Einar Rønnestad – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-48Jostein Hersæther Hansen – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-49Tor Anders Eide – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-50Alexander Jacques Boulland – konvertering til SPL
2021-03-13NLT-S-2021-51Mathias Heradstveit – konvertering til SPL
2021-03-17NLT-S-2021-52Anders Grønlund Hamre – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-53Martin Bordewich Strøm – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-54Pål Haughem – konvertering til SPL
2021-03-17NLT-S-2021-55Truls Inge Rasmussen – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2021-56Geir Morten Stokke Johnsen – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2021-57Egil Andreas Kvig Flakstad – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-27NLT-S-2021-58Anders Magnus Liberg – konvertering til SPL
2021-03-28NLT-S-2021-59Nils Johannes Bowitz-Øygarden – konvertering til SPL
2021-03-28NLT-S-2021-60Hans Marius Borge – konvertering til SPL
2021-03-30NLT-S-2021-61Lars Istad – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-30NLT-S-2021-62Nils Ringheim – konvertering til SPL
2021-03-25NLT-S-2021-63Hallgeir Klette – konvertering til SPL
2021-07-27NLT-S-2021-64Bjarne Rene – konvertering til SPL med FI(S)
2021-03-31NLT-S-2021-65Fredrik Saxtoft Øystese – konvertering til SPL
2021-03-24NLT-S-2021-66Axel Stang Lund – konvertering til SPL
2021-03-22NLT-LT-2021-1Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2021-03-31NLT-S-2021-67Ole Andreas Marskar – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-02NLT-S-2021-68Johann Normann – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-04NLT-S-2021-69Jan Thore Fresi – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-70Gard Høvik Børresen – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-71Pål Arve Halstensgård – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-72Erik Hansegård – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-73Håvard Lundstrøm – konvertering til SPL
2021-04-04NLT-S-2021-74Geir Magne Andersen – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-75Per Slette Semeleng – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-76Erik Sollie – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-77Hans Kristian Andersen-Knudsen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-78Jesper Reksten – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-79Magnus Nordskog – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-80Morten Fridtjof Normann– konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-81Ottar Sletten – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-82Kjell Magne Rong – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-83Bjørn Finstad – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-84Henning Meier – konvertering til SPL
2021-01-10NLT-S-2021-85Øyvind Ellefsen – konvertering til SPL
2021-04-14NLT-S-2021-86Espen Monclair – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-87Ole Gjengedal – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-88Olav Klette – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-89Ryan Kyle Harris – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-90Magne Revheim – konvertering til SPL
2021-04-03NLT-S-2021-91Ole-Martin Pettersson Bere – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-92Jørgen Robertsen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-93Lasse Nystuen Moen – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-94Geir Anseth – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-95Ola Helberg – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-96Morten Synstad – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-97Ole Rennehvammen – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-98Kristoffer Bang Johansen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-B-2021-5Knut Erik Risvik – konvertering til BPL med FI(B)
2021-04-08NLT-S-2021-99Odin Sætre – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-11NLT-S-2021-100Bendik Mørstad Johansen – konvertering til SPL
2021-04-16NLT-S-2021-101August Engen Solberg – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-102Patrick Hochnowski – konvertering til SPL
2021-04-18NLT-S-2021-103Espen Møller Jakobsen – konvertering til SPL
2021-04-27NLT-S-2021-104Frode Andre Sveinungsen – konvertering til SPL med FI(S)
2021-04-24NLT-S-2021-105Isak Godøe – konvertering til SPL
2021-04-25NLT-S-2021-106Vegard Klette – konvertering til SPL
2021-05-13NLT-S-2021-107Binder Tobias Rønningen – utstedelse av SPL
2021-05-20NLT-SD-2021-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2021-05-19NLT-S-2021-108Leo Nielsen – konvertering til SPL
2021-06-07NLT-RAVN-2021-1RAVN – utvikling av eksamenssystem i TMS
2021-06-07
2021-06-15NLT-S-2021-109Hans Jørgen Dale – konvertering til SPL
2021-06-21NLT-B-2021-6Hans Rune Mikkelsen – konvertering til BPL med FI(B)
2021-06-13NLT-S-2021-110Sletvold Jon Aadne – utstedelse av SPL
2021-06-12NLT-S-2021-111Engvoll Einar – utstedelse av SPL
2021-06-28NLT-S-2021-112Rolf Emil Mikkelsen – konvertering til SPL
2021-07-03NLT-S-2021-113Bjørnstad Erik – utstedelse av SPL
2021-07-05NLT-B-2021-7Trond Nordby – konvertering til BPL med FI(B)
2021-07-05NLT-S-2021-114Ulf Bergum – konvertering til SPL
2021-07-27NLT-S-2021-115Vegard Stillingen – konvertering til SPL
2021-07-09NLT-S-2021-116Sommerbakk Andreas – utstedelse av SPL
2021-07-15NLT-S-2021-117Pontoppidan Nikolai Døsen – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-118Nibstad Fredrik Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-119Nibstad Andreas Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-120Nibstad Simen Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-121Eidsberget Kristoffer Ertsås – utstedelse av SPL
2021-07-26NLT-S-2021-122Bjørø Frida Bolstad – utstedelse av SPL
2021-08-01NLT-S-2021-123Sand Jon Halvor – utstedelse av SPL
2021-07-27NLT-S-2021-124Knut Lamo Pedersen – konvertering til SPL
2021-07-28NLT-S-2021-125Petter Lindberg – konvertering til SPL
2021-08-08NLT-S-2021-126Marcussen Thomas – utstedelse av SPL
2021-08-11NLT-S-2021-127Bård Ove Skandsen – konvertering til SPL
2021-08-16NLT-S-2021-128Strømme Trond Olav – utstedelse av SPL
2021-07-20NLT-S-2021-129Harald Evensen – konvertering til SPL
2021-08-22NLT-S-2021-130Bettum Arild – utstedelse av SPL
2021-08-24NLT-S-2021-131Folkestadås Paal Mjelde – utstedelse av SPL
2021-09-02NLT-S-2021-132Anders Devik – konvertering til SPL
2021-09-20NLT-S-2021-133Berbom Remi Andre Pettersen – utstedelse av SPL
2021-09-22NLT-B-2021-8Rune Korshavn – konvertering til BPL med FI(B)
2021-11-24NLT-S-2021-134Volden Håvard – utstedelse av SPL
2021-12-19NLT-S-2021-135Tore Øvreeide - konvertering til SPL
2021-11-27NLT-S-2021-136Valland Anders – tillegg av rettigheten TMG
2022-01-07NLT-S-2022-1Fredriksen Thomas - utstedelse av SPL
2021-11-01NLT-S-2022-2Fresi Jan Thore - tillegg av Night-rating
2022-02-08NLT-S-DTO-2022Korrespondanse NO.DTO.001(S)
2022-02-06NLT-S-2022-3Christer Reinert Lie - konvertering til SPL
2022-03-08NLT-S-2022-4Kenneth Høyning - konvertering til SPL med FI(S)
2022-03-30NLT-SD-2022-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2022-04-05NLT-S-2022-5Koch Michael - tillegg av rettigheten TMG
2022-04-05NLT-S-2022-6Jan Fredrik Fleischer Tønjum - konvertering til SPL med FI(S)
2021-10-11NLT-S-2022-7Øystese Fredrik Saxtoft - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-04-06NLT-S-2022-8Erling Magnus Gerhardsen - konvertering til SPL
2022-05-10NLT-S-2022-9Frodahl Svein - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-10Hole Tom Erik - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-11Mathisen Jarle Bøhn - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-12Vedum Jon - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-13Baartvedt Ole Ragnar - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-14Heggelund Johan - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-15Østerud Erik Christoffer - revidert FI(S) rettighet
2022-05-10NLT-S-2022-16Gangsås Håvard - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2022-05-20NLT-S-2022-17Gerhardsen Erling Magnus - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-05-24NLT-S-2022-18Tangen Tora Lindqvist - utstedelse av SPL
2022-05-26NLT-S-2022-19Thomlevoll Gulbrand - tillegg av rettigheten TMG
2022-05-29NLT-S-2022-20Kristiansen Svein Erik - tilegg av rettigheten FI(S)
2022-05-31NLT-S-2022-21Bøckmann Bernt - revidert FI(S) rettighet
2022-06-01NLT-S-2022-22Smedal Bernt Olav - revidert FI(S) rettighet
2022-06-01NLT-S-2022-23Thorenfeldt Lars - revidert FI(S) rettighet
2022-06-01NLT-S-2022-24Gundersen Kjetil - revidert FI(S) rettighet
2022-06-03NLT-S-2022-25Øyno Lars Asle - Forespørsel om nytt sertifikat
2022-06-17NLT-S-2022-26Nils Harald Hansen - konvertering til SPL
2022-06-28NLT-S-2022-27Heggemsnes Olav - revidert FI(S) rettighet
2022-06-28NLT-S-2022-28Hustad Ulf - revidert FI(S) rettighet
2022-06-29NLT-S-2022-29Guettler Arne Martin - revidert FI(S) rettighet
2022-07-09NLT-S-2022-30Marcus Stephen Henry - tillegg av rettigheten TMG
2022-07-15NLT-S-2022-31Kafasis Michail Loukas - tillegg av rettigheten winch
2022-07-20NLT-S-2022-32Kristiansen Audun - utstedelse av SPL
2022-07-20NLT-S-2022-33Hus Jarle - utstedelse av SPL
2022-07-25NLT-S-2022-34Hunstad Espen - utstedelse av SPL
2022-08-01NLT-S-2022-35Gjelten Arne - revidert FI(S) rettighet
2022-08-01NLT-S-2022-36Ingebretsen Vidar Stener - revidert FI(S) rettighet
2022-08-01NLT-S-2022-37Halden Vegard - revidert FI(S) rettighet
2022-07-30NLT-S-2022-38Marcussen Thomas – tillegg av rettigheten TMG
2022-08-08NLT-S-2022-39Flatebø Mats Auvi - utstedelse av SPL
2022-08-08NLT-S-2022-40Holte Berntzen Sondre - utstedelse av SPL
2022-08-08NLT-S-2022-41Portillo Larsen Henrik - utstedelse av SPL
2022-08-08NLT-S-2022-42Natvik Rong Olav Andreas - utstedelse av SPL
2022-08-11NLT-S-2022-43Orderdalen Even - revidert FI(S) rettighet
2022-08-16NLT-S-2022-44Mo Leif Arne - revidert FI(S) rettighet
2022-08-16NLT-S-2022-45Berntzen Ketil - revidert FI(S) rettighet
2022-08-16NLT-S-2022-46Larssen Svein - revidert FI(S) rettighet
2022-08-31NLT-S-2022-47Berg Jens Olav - revidert FI(S) rettighet
2022-09-05NLT-S-2022-48Kavli Tore - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2022-09-07NLT-S-2022-49Hochnowski Patrick - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-09-07NLT-S-2022-50Marthins Eirik Brenner - tillegg av rettigheten FI(S)
2022-09-19NLT-S-2022-51Holden Olav - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2021-03-13NLT-S-2022-52Strømme Nicolai Øien - tillegg av rettigheten TMG
2022-09-21NLT-S-2022-53Letrud Odd Ivar - Utstedelse av SPL
2022-09-19NLT-S-2022-54Brandt Kjell Marcus - Utstedelse av SPL
2022-09-20NLT-LT-2022-1Korrespodanse med Luftfartstilsynet
2022-09-26NLT-S-2022-55Raudsandmoen Geir - revidert FI(S) rettighet
2022-10-01NLT-S-2022-56Eltvik Terje Rønning - tillegg av FI(S) rettigheten slep
2022-10-30NLT-S-2022-57Skårild Martin Haugen - utstedelse av SPL
2022-10-30NLT-S-2022-58Andre Victor - utstedelse av SPL
2022-11-14NLT-S-2022-59Fredheim Kjell Roar - utstedelse av SPL
2022-12-13NLT-S-2022-60Brenna Ingar - revidert FI(S) rettighet
2022-12-01NLT-S-2022-61Eide Marius - revidert FI(S) og FE(S) rettighet
2022-12-01NLT-S-2022-62Dale Rolf - utstedelse av SPL
2022-12-01NLT-S-2022-63Fester Frode Sandestølen - utstedelse av SPL
2022-12-05NLT-S-2022-64Ratnayake Kavindu Sudheera - utstedelse av SPL
2022-12-08NLT-S-2022-65Klette Kenneth - revidert FI(S) rettighet
2022-12-19NLT-S-2022-66Lindstad Jan Arild - revidert FI(S) rettighet
2022-12-15NLT-S-2022-67Hembre Bernt Hustad - utstedelse av SPL med FE(S) rettighet
2023-01-03NLT-S-DTO-2023Korrespondanse med NO.DTO.001(S)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search