Postjournal


Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPLS
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPLS
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPLS
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPLS
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPLS
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Rafael Gonzalez Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPLS med FIS
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPLS
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPLS med FIS
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPLS
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPLS med FIS
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPLS med FIS
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPLS og FIS
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPLS
2019-02-18NLT-S-2019-3Knut Håvar Berg – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-4Espen Aarhus – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-5John Amundgaard – konvertering til LAPLS
2019-02-27NLT-S-2019-6Per Morten Løvsland – konvertering til LAPLS
2019-03-01NLT-S-2019-7Øyvind Sørgaard – konvertering til LAPLS
2019-03-05NLT-S-2019-8Stephen Henry Marcus – konvertering til SPL
2019-03-06NLT-S-2019-9Hans Gjengedal – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-03-20NLT-S-2019-10Svein Frodahl – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-18NLT-S-2019-11Tom Erik Hole – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-26NLT-S-2019-12Jarle Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-29NLT-S-2019-13Jon Vedum – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-11NLT-S-2019-14Henning Lassen – konvertering til LAPLS
2019-03-29NLT-S-2019-15Ola Nordengen – konvertering til LAPLS
2019-04-19NLT-S-2019-16Per Osen – konvertering til LAPLS
2019-04-23NLT-S-2019-17Christoffer Eide – konvertering til SPL
2020-05-25NLT-S-2019-18Mikael Aksdal – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-20Håvard Gangsås – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-05-08NLT-S-2019-21Tobias Hagstadius – konvertering til SPL
2019-05-09NLT-S-2019-22Tom Arne Melbostad – konvertering til LAPLS
2019-05-22NLT-S-2019-23Olav Heggemsnes – konvertering til LAPLS med FIS
2019-06-03NLT-S-2019-24Bernt Bøckmann – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-25Tor-Erik Moen – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-26Bernt Olav Smedal – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-27Lars Thorenfeldt – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-11NLT-S-2019-30Bjørn Figenschou – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-31Ketil Berntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-04-24NLT-S-2019-32Kåre Weeg – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-33Helge Emil Wallmark – konvertering til LAPLS
2019-06-26NLT-S-2019-34Vidar Stener Ingebretsen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-06-26NLT-S-2019-35Pål Søby Vindfallet – konvertering til LAPLS
2019-06-24NLT-S-2019-36Kjetil Gundersen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-07NLT-S-2019-37Ulf Hustad – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-08NLT-S-2019-38Arne Martin Güettler – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-22NLT-S-2019-39Jan-Tore Skauen – konvertering til LAPLS
2019-08-13NLT-S-2019-40Arne Gjelten – konvertering til LAPLS og FIS
2019-08-12NLT-S-2019-41Thomas Spengler – konvertering til SPL
2019-08-12NLT-S-2019-42Csaba Moharos – konvertering til LAPLS
2019-08-19NLT-S-2019-43Svein Larssen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-08-21NLT-S-2019-44Bård Tesaker – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-45Hans Gunnar Haakenstad – konvertering til SPL
2019-08-27NLT-S-2019-46Andreas Knauer – konvertering til LAPLS
2019-08-27NLT-S-2019-47Jens Olav Berg – konvertering til SPL med FIS
2019-08-19NLT-S-2019-48Steinar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-11NLT-S-2019-49Tore Kavli – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-09-16NLT-S-2019-50Vegard Rytter – konvertering til LAPLS
2019-09-16NLT-S-2019-51Olav Holden – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-09-23NLT-S-2019-52Reidar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-24NLT-S-2019-53Geir Raudsandmoen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-09-30NLT-S-2019-54Eduardo Jacucci – konvertering til SPL
2019-10-01NLT-S-2019-55Ida Mellesdal – konvertering til LAPLS
2019-10-28NLT-S-2019-56Kjetil Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS
2019-10-29NLT-S-2019-57Gunnar Andreas Iversen – konvertering til LAPLS
2019-11-11NLT-S-2019-61Geir Skjellaug – konvertering til LAPLS
2019-11-12NLT-S-2019-62Ingar Brenna – konvertering til LAPLS med FIS
2019-11-14NLT-S-2019-63Marius Eide – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-11-19NLT-S-2019-64Erik Helgaset – konvertering til LAPLS
2019-11-20NLT-S-2019-65Steinar Øksenholt – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-11-28NLT-S-2019-66Bjørn Kringeland – konvertering til LAPLS
2019-12-05NLT-S-2019-67Dag Holen – konvertering til LAPLS
2019-12-06NLT-S-2019-68Jon Aanvik – konvertering til LAPLS
2019-11-27NLT-S-2019-69Rebecca Hansen – konvertering til LAPLS
2019-12-03NLT-S-2019-70Jan Arild Lindstad – konvertering til LAPLS med FIS
2019-12-03NLT-S-2019-71Marit Lindstad – konvertering til LAPLS
2019-12-12NLT-S-2019-72Thomas Aas – konvertering til LAPLS
2019-12-12NLT-S-2019-73Kjell Arne Tobru – konvertering til LAPLS
2019-12-18NLT-S-2019-74Jon Erik Lønøy Lygren – konvertering til SPL
2019-12-19NLT-S-2019-75Gulbrand Thomlevold – konvertering til LAPLS
2019-12-21NLT-S-2019-76Geir Arnold Nordtvedt Dyrdal – konvertering til LAPLS
2019-12-26NLT-S-2019-77Jean-Jacques Maillet – konvertering til LAPLS
2019-12-27NLT-S-2019-78Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPLS
2019-12-30NLT-S-2019-79Jørn Ivar Solberg – konvertering til SPL
2020-01-02NLT-S-2020-1Jo Inge Bjørø – konvertering til SPL med FIS og FES
2020-01-03NLT-S-2020-2Svein Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-14NLT-S-2020-3Øystein Bjørklund – konvertering til LAPLS
2020-01-14NLT-S-2020-4Torstein Kaslegard – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-07NLT-S-2020-5Ragnar Sæbø – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-07NLT-S-2020-6Lars Henrik Fostvedt - konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-16NLT-S-2020-7Geir Tesaker – konvertering til LAPLS
2020-01-14NLT-S-2020-8Kato Kvitne – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-20NLT-S-2020-9Knut Magne Kikut – konvertering til LAPLS
2020-01-21NLT-S-2020-10Erik Olav Eldegard – konvertering til LAPLS
2020-01-20NLT-S-2020-11Hans Kristian Elvenes – konvertering til LAPLS
2020-01-23NLT-S-2020-12Geir Saxegaard – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-28NLT-SD-2020-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2020-01-27NLT-S-2020-13Roger Torbjørn Ellingsen – konvertering til LAPLS
2020-01-27NLT-S-2020-14Nils Skinnarland – konvertering til SPL med FIS
2020-01-29NLT-S-2020-15Bekreftelse til British Gliding Association
2020-01-09NLT-S-2020-16Simon Djønne Lund – konvertering til LAPLS
2020-01-13NLT-LT-2020-2Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2020-08-10NLT-S-2020-17Øivind Thomassen – konvertering til LAPLS
2020-02-03NLT-S-2020-18Erlend Bård Sørbye – konvertering til SPL med FIS
2020-02-06NLT-S-2020-19Jan Erik Arendal – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-10NLT-S-2020-20Brev fra S/NLF
2019-12-30NLT-S-2020-21Jacek Bartosik – konvertering til FIS
2020-02-17NLT-S-2020-22Ingar Foldvik Pedersen – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-02-13NLT-S-2020-23Dag Alsos – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-17NLT-S-2020-24Ole Richard Valsgård – konvertering til LAPLS
2020-02-12NLT-S-2020-25Terje Arntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-21NLT-S-2020-26Magne Skredderberget – konvertering til LAPLS
2020-02-26NLT-S-2020-27John Maxfield Steineger – konvertering til LAPLS
2020-02-27NLT-S-2020-28Odd-Gunnar Flatebø – konvertering til SPL
2020-03-02NLT-S-2020-29Inge Mykland – konvertering til LAPLS
2020-03-02NLT-S-2020-30Svein Kenneth Karlsen – konvertering til LAPLS
2020-02-27NLT-S-2020-31Finn Bergstrøm – konvertering til LAPLS
2020-03-01NLT-S-2020-32Terje Tybring Lindtveit – konvertering til LAPLS
2020-03-04NLT-S-2020-33Jørund Martinsen – konvertering til LAPLS
2020-03-05NLT-S-2020-34Roger Magnussen – konvertering til LAPLS
2020-03-05NLT-S-2020-35Juan Fernando Gonzalez – konvertering til LAPLS
2020-03-09NLT-S-2020-36Tommy Kristiansen – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-09NLT-S-2020-37Jan Erik Arud – konvertering til LAPLS
2020-03-18NLT-S-2020-38Arnulf Snekvik – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-18NLT-S-2020-39Dag Bråthen – konvertering til LAPLS
2020-03-16NLT-B-2020-1Eirik Bruset – konvertering til BPL
2020-05-11NLT-S-2020-40Gaute Haga Andersen – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-15NLT-S-2020-41Ingebjørn Åsheim – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-11NLT-S-2020-42Knut Olav Kvissel – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-13NLT-S-2020-43Leif Petter Froestad – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-12NLT-S-2020-44Martin Bjørnebekk – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-12NLT-S-2020-45Ole Petter Nyland – konvertering til LAPLS
2020-03-19NLT-S-2020-46Rolf-Åge Felix Olsen – konvertering til LAPLS
2020-03-19NLT-S-2020-47Ståle Lien – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-18NLT-S-2020-48Øyvind Austrheim – konvertering til LAPLS
2020-03-20NLT-S-2020-49Ove Harald Blystad – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-20NLT-S-2020-50Andre Ebert – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-19NLT-S-2020-51Arne Wangsholm – konvertering til LAPLS og FIS
2019-01-01NLT-S-2020-52Terje Rønning Eltvik – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-03-22NLT-S-2020-53Marie Louise Nielsen Pontoppidan – konvertering til LAPLS
2020-03-23NLT-S-2020-54Lars Ellingsen – konvertering til LAPLS
2020-03-23NLT-S-2020-55Knut Aldrin – konvertering til SPL
2020-03-24NLT-S-2020-56Ben Knutsen – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-25NLT-S-2020-57Thomas Henrik Hertzfelder Hansen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-26NLT-S-2020-58Petter Atle Gustavsen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-27NLT-S-2020-59Terje Haugs – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-31NLT-S-2020-60Per Willy Otto Rosdahl – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-31NLT-S-2020-61Jan Eric Chute – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-16NLT-S-2020-62Anja Havelin – konvertering til LAPLS
2020-04-01NLT-S-2020-63Erik Hayden-Rasmussen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-04-03NLT-S-2020-64Ragnar Stenersen – konvertering til LAPLS
2020-04-07NLT-S-2020-65John Eivind Skogøy – konvertering til SPL
2020-04-16NLT-S-2020-66Albert Jan Drijgers – konvertering til SPL
2020-04-27NLT-S-2020-67Øyvind Storslett Rian – konvertering til LAPLS
2020-04-09NLT-S-2020-68Erik Røthe Klette – konvertering til SPL med FIS
2020-04-30NLT-S-2020-69Johann Karsten Johannsen – konvertering til LAPLS
2020-05-04NLT-S-2020-70Simon Trageton Skofteland – konvertering til LAPLS
2020-05-25NLT-S-2020-71Anders Harviken Kulblik – konvertering til LAPLS
2020-05-28NLT-S-2020-72Arminas Sand – konvertering til LAPLS
2020-06-04NLT-S-2020-73Mathias Strømstad Fossum – konvertering til LAPLS
2020-06-05NLT-S-2020-74Ola Jørgen Heien – konvertering til LAPLS med FIS
2020-06-09NLT-S-2020-75Hans Ragnar Sørflaten – konvertering til LAPLS
2020-06-09NLT-S-2020-76Haldor Lønningdal – konvertering til LAPLS
2020-06-09NLT-S-2020-77Thor Erik Halle – konvertering til SPL
2020-06-09NLT-S-2020-78Bjarne Klette – konvertering til LAPLS
2020-06-13NLT-S-2020-79Kjell Oddgeir Kveane – konvertering til LAPLS
2020-06-17NLT-S-2020-80Tom Erik Smedal – konvertering til LAPLS
2020-05-22NLT-S-2020-81Leif Jørgen Ulvatne – konvertering til LAPLS med FIS
2020-06-18NLT-S-2020-82Tjerand Tormod Lunde – konvertering til LAPLS
2020-06-19NLT-S-2020-83Erik Kobro Hals – konvertering til LAPLS
2020-06-22NLT-S-2020-84Rolf Jostein Kjønnerud – konvertering til LAPLS
2020-06-18NLT-S-2020-85Ole Voldsæter – konvertering til LAPLS
2020-06-23NLT-S-2020-86Thomas Sevaldrud – konvertering til LAPLS
2020-10-24NLT-S-2020-87Bjarte Onsrud – konvertering til LAPLS
2020-06-30NLT-S-2020-88Edwin Emanuel Egeland – konvertering til LAPLS
2020-07-06NLT-S-2020-89Erik Liaklev – konvertering til LAPLS
2020-07-12NLT-S-2020-90Lars Øyvind Sandal Lien – konvertering til SPL
2020-07-06NLT-S-2020-91Jostein Tangen – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-07-07NLT-B-2020-2Jostein Tangen – konvertering til LAPLB
2020-07-23NLT-S-2020-92Ketil-Magne Løvhaug – konvertering til SPL
2020-07-28NLT-S-2020-93Jakob Laurits Vågshaug – konvertering til LAPLS
2020-07-31NLT-S-2020-94Michail Loukas Kafasis – konvertering til SPL
2020-08-13NLT-S-2020-95Ragnhild Synnøve Lindqvist – konvertering til LAPLS
2020-08-14NLT-S-2020-96Ola Lilloe-Olsen – konvertering til SPL
2020-08-17NLT-S-2020-97Per Christian Hestmann – konvertering til SPL
2020-08-18NLT-S-2020-98Nils-Joar Høimyr – konvertering til LAPLS
2020-08-20NLT-S-2020-99Eigil Hunskaar – konvertering til LAPLS
2021-03-27NLT-S-2020-100Eric Belgau Lund – konvertering til SPL
2020-09-03NLT-S-2020-101Kjell Petter Reiten – konvertering til LAPLS
2020-09-03NLT-S-2020-102Thomas Schanche Ellingsæter – konvertering til LAPLS
2020-09-03NLT-S-2020-103Merete Saglien – konvertering til LAPLS
2020-09-03NLT-S-2020-104Edgars Kluga – konvertering til LAPLS
2020-09-10NLT-S-2020-105Tobias Sverreson Gulbrandsen – konvertering til LAPLS
2020-09-11NLT-S-2020-106Jarle Aadland – konvertering til SPL
2020-09-18NLT-S-2020-107Frode Olav Weeg – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2020-108Sander Gundersen – konvertering til LAPLS
2020-09-28NLT-S-2020-109Nina Kristin Langhelle – konvertering til LAPLS
2020-09-28NLT-S-2020-110Jan Egil Aske Langhelle – konvertering til LAPLS
2020-10-05NLT-S-2020-111Håkon Strandlie – konvertering til LAPLS
2020-10-09NLT-S-2020-112Arne Nibstad – konvertering til SPL med FIS
2020-10-15NLT-S-2020-114Sondre Bolstad Bjørø – konvertering til SPL med FIS
2020-10-14NLT-S-2020-113Ivar Engeland – konvertering til SPL
2020-10-15NLT-S-2020-115Lars Asle Øyno – konvertering til SPL med FIS
2020-10-20NLT-S-2020-116Ingeborg Aske Langhelle – konvertering til SPL
2020-10-20NLT-S-2020-117Bjørn Harald Bakke – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-118Viktor Larssen Hunvik – konvertering til SPL
2020-11-06NLT-S-2020-119Stein Marius Pedersen – konvertering til SPL
2020-11-10NLT-S-2020-120Bjørnar Ryeng – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-121Bjarne Bidne – konvertering til SPL
2020-11-17NLT-S-2020-122Einar Henriksen Bjørnebekk – konvertering til SPL
2020-11-18NLT-S-2020-123Kjetil Nordheim – konvertering til SPL med FIS
2020-11-04NLT-S-2020-124Mariann Brattland – konvertering til SPL
2020-11-20NLT-S-2020-125Nils Bendik Fosse – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-126Otto Ørstad – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-127Thomas Nielsen – konvertering til SPL med FIS og FES
2020-11-25NLT-S-2020-128Amund Torfinn Nøsterud Doksrud – konvertering til SPL
2020-11-27NLT-S-2020-129Kenneth Klette – Konvertering til SPL med FIS
2020-11-27NLT-S-2020-130Thomas Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2020-11-29NLT-S-2020-131Erik Frøysaa Hals – konvertering til SPL med FIS
2020-12-09NLT-S-2020-132Ulf Kielland-Lund – konvertering til SPL med FIS
2020-12-09NLT-B-2020-3Kurt Anders Brobjer – konvertering til BPL
2020-12-09NLT-S-2020-133Bernt Hustad Hembre – konvertering til SPL med FIS
2020-12-10NLT-S-2020-134Paul Richard Badham – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-135Stian Alvestad – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-136Anders Valland – konvertering til SPL
2020-12-17NLT-S-2020-137Nils Klette – konvertering til SPL med FIS
2020-12-21NLT-S-2020-138Christer Ervik Mjøs – konvertering til SPL med FIS
2020-12-21NLT-S-2020-139Fred Rune Pettersen – konvertering til SPL med FIS
2020-11-10NLT-S-2020-140Are Johan Hansen – konvertering til SPL med FIS
2021-01-05NLT-S-2021-1Stein Frich – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-2Johan Sørenes – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-3Jesper Engan Nordgård – konvertering til SPL
2021-01-12NLT-S-2021-4Jan Ove Etterlid – konvertering til SPL med FIS
2021-01-18NLT-S-2021-5Erik Nicolai Baadstø – konvertering til SPL
2021-01-21NLT-S-2021-6Harald Aarsland – konvertering til SPL
2021-01-25NLT-S-2021-7Markus Nikolai Malmo Bjerkan – konvertering til SPL med FIS
2021-01-25NLT-S-2021-8Christian Berg – konvertering til SPL
2021-01-27NLT-S-2021-9Christian Vik Grøvdal – konvertering til SPL med FIS
2021-02-03NLT-S-2021-10Trude Liavåg – konvertering til SPL med FIS
2021-02-01NLT-S-2021-11Ole John Aske – konvertering til SPL
2021-02-02NLT-S-2021-12Terje Kristoffer Lien – konvertering til SPL med FIS
2021-02-02NLT-S-2021-13Tore Thomassen – konvertering til SPL
2021-02-05NLT-S-2021-14Bjørn Thrane Aannestad – konvertering til SPL
2021-02-08NLT-S-2021-15Morgan Sand – konvertering til SPL
2021-02-15NLT-S-2021-16Erik Østerlie – konvertering til SPL med FIS
2021-02-12NLT-S-2021-17Geir Smestad – konvertering til SPL
2021-02-12NLT-S-2021-18Hans Olav Narum – konvertering til SPL
2021-02-15NLT-S-2021-19Rune Soldal – konvertering til SPL
2021-02-19NLT-S-2021-20Eirik Brenner Marthins – konvertering til SPL
2021-02-23NLT-S-2021-21Vidar Munkelien – konvertering til SPL
2021-02-24NLT-S-2021-22Trygve Rushfeldt – konvertering til SPL med FIS
2021-02-23NLT-S-2021-23Michael Koch – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-S-2021-24Hans Torgersrud – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-S-2021-25Stian Stenberg – konvertering til SPL
2021-03-04NLT-S-2021-26Kristoffer Daniel Samuelsen – konvertering til SPL med FIS
2021-03-05NLT-S-2021-27Magnus Fiksdal Meese – konvertering til SPL
2021-03-01NLT-B-2021-1Tore Frihagen – konvertering til BPL med FIB
2021-03-05NLT-NLS-2021-1Norges Luftsportforbunds Seilflyskole NLS - DTO
2021-03-08NLT-S-2021-28Vidar Olav Haugen – konvertering til SPL
2021-03-09NLT-S-2021-29Anders Skifjeld – konvertering til SPL med FIS
2021-03-10NLT-S-2021-30Rune Johan Hovda – konvertering til SPL med FIS
2021-03-12NLT-S-2021-31Yngve Roberg – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-32Geir Vidar Waterloo – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-33Stian Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-34Nicolai Øien Strømme – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-35Peder Hansson Kristensen – konvertering til SPL
2021-03-12NLT-S-2021-36Dag Andre Fjeldstad – konvertering til SPL med FIS
2021-03-12NLT-S-2021-37Roar Johansen – konvertering til SPL
2021-03-13NLT-S-2021-38Tore Edvin Gjøvikli – konvertering til SPL
2021-03-14NLT-S-2021-39Mats Ruste Holen – konvertering til SPL
2021-03-15NLT-S-2021-40Jostein Døsen – konvertering til SPL med FIS
2021-03-15NLT-S-2021-41Jon Leander Carlsen – konvertering til SPL
2021-03-15NLT-B-2021-2Mikael Klingberg – konvertering til BPL med FIB og FEB
2021-03-16NLT-S-2021-42Torleif Ringsaker – konvertering til SPL
2021-03-16NLT-S-2021-43Vidar Eide – konvertering til SPL med FIS
2021-03-19NLT-B-2021-3Steffen Steffensen – konvertering til BPL med FIB
2021-03-21NLT-B-2021-4Fridtjof Rusten – konvertering til BPL med FIB
2021-03-21NLT-S-2021-44Kåre Smith – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-45Pedro Peres de sa Nogueira – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-46Andreas-Christopher Haugs – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-47Einar Rønnestad – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-48Jostein Hersæther Hansen – konvertering til SPL
2021-03-21NLT-S-2021-49Tor Anders Eide – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-50Alexander Jacques Boulland – konvertering til SPL
2021-03-13NLT-S-2021-51Mathias Heradstveit – konvertering til SPL
2021-03-17NLT-S-2021-52Anders Grønlund Hamre – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-53Martin Bordewich Strøm – konvertering til SPL
2021-03-23NLT-S-2021-54Pål Haughem – konvertering til SPL
2021-03-17NLT-S-2021-55Truls Inge Rasmussen – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2021-56Geir Morten Stokke Johnsen – konvertering til SPL
2021-03-26NLT-S-2021-57Egil Andreas Kvig Flakstad – konvertering til SPL med FIS
2021-03-27NLT-S-2021-58Anders Magnus Liberg – konvertering til SPL
2021-03-28NLT-S-2021-59Nils Johannes Bowitz-Øygarden – konvertering til SPL
2021-03-28NLT-S-2021-60Hans Marius Borge – konvertering til SPL
2021-03-30NLT-S-2021-61Lars Istad – konvertering til SPL med FIS
2021-03-30NLT-S-2021-62Nils Ringheim – konvertering til SPL
2021-03-25NLT-S-2021-63Hallgeir Klette – konvertering til SPL
2021-07-27NLT-S-2021-64Bjarne Rene – konvertering til SPL med FIS
2021-03-31NLT-S-2021-65Fredrik Saxtoft Øystese – konvertering til SPL
2021-03-24NLT-S-2021-66Axel Stang Lund – konvertering til SPL
2021-03-22NLT-LT-2021-1Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2021-03-31NLT-S-2021-67Ole Andreas Marskar – konvertering til SPL med FIS
2021-04-02NLT-S-2021-68Johann Normann – konvertering til SPL med FIS
2021-04-04NLT-S-2021-69Jan Thore Fresi – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-70Gard Høvik Børresen – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-71Pål Arve Halstensgård – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-72Erik Hansegård – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-73Håvard Lundstrøm – konvertering til SPL
2021-04-04NLT-S-2021-74Geir Magne Andersen – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-75Per Slette Semeleng – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-76Erik Sollie – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-77Hans Kristian Andersen-Knudsen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-78Jesper Reksten – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-79Magnus Nordskog – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-80Morten Fridtjof Normann– konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-81Ottar Sletten – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-82Kjell Magne Rong – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-83Bjørn Finstad – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-84Henning Meier – konvertering til SPL
2019-01-01NLT-S-2021-85Øyvind Ellefsen – konvertering til SPL
2021-04-14NLT-S-2021-86Espen Monclair – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-87Ole Gjengedal – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-88Olav Klette – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-89Ryan Kyle Harris – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-90Magne Revheim – konvertering til SPL
2021-04-03NLT-S-2021-91Ole-Martin Pettersson Bere – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-92Jørgen Robertsen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-S-2021-93Lasse Nystuen Moen – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-94Geir Anseth – konvertering til SPL
2021-04-07NLT-S-2021-95Ola Helberg – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-96Morten Synstad – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-97Ole Rennehvammen – konvertering til SPL
2021-04-08NLT-S-2021-98Kristoffer Bang Johansen – konvertering til SPL
2021-04-06NLT-B-2021-5Knut Erik Risvik – konvertering til BPL med FIB
2021-04-08NLT-S-2021-99Odin Sætre – konvertering til SPL med FIS
2021-04-11NLT-S-2021-100Bendik Mørstad Johansen – konvertering til SPL
2021-04-16NLT-S-2021-101August Engen Solberg – konvertering til SPL
2021-04-05NLT-S-2021-102Patrick Hochnowski – konvertering til SPL
2021-04-18NLT-S-2021-103Espen Møller Jakobsen – konvertering til SPL
2021-04-27NLT-S-2021-104Frode Andre Sveinungsen – konvertering til SPL med FIS
2021-04-24NLT-S-2021-105Isak Godøe – konvertering til SPL
2021-04-25NLT-S-2021-106Vegard Klette – konvertering til SPL
2021-05-13NLT-S-2021-107Binder Tobias Rønningen – utstedelse av SPL
2021-05-20NLT-SD-2021-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2021-05-19NLT-S-2021-108Leo Nielsen – konvertering til SPL
2021-06-07NLT-RAVN-2021-1RAVN – utvikling av eksamenssystem i TMS
2021-06-15NLT-S-2021-109Hans Jørgen Dale – konvertering til SPL
2021-06-21NLT-B-2021-6Hans Rune Mikkelsen – konvertering til BPL med FIB
2021-06-13NLT-S-2021-110Sletvold Jon Aadne – utstedelse av SPL
2021-06-12NLT-S-2021-111Engvoll Einar – utstedelse av SPL
2021-06-28NLT-S-2021-112Rolf Emil Mikkelsen – konvertering til SPL
2021-07-03NLT-S-2021-113Bjørnstad Erik – utstedelse av SPL
2021-07-05NLT-B-2021-7Trond Nordby – konvertering til BPL med FIB
2021-07-05NLT-S-2021-114Ulf Bergum – konvertering til SPL
2021-07-27NLT-S-2021-115Vegard Stillingen – konvertering til SPL
2021-07-09NLT-S-2021-116Sommerbakk Andreas – utstedelse av SPL
2021-07-15NLT-S-2021-117Pontoppidan Nikolai Døsen – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-118Nibstad Fredrik Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-119Nibstad Andreas Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-120Nibstad Simen Støbakk – utstedelse av SPL
2021-07-25NLT-S-2021-121Eidsberget Kristoffer Ertsås – utstedelse av SPL
2021-07-26NLT-S-2021-122Bjørø Frida Bolstad – utstedelse av SPL
2021-08-01NLT-S-2021-123Sand Jon Halvor – utstedelse av SPL
2021-07-27NLT-S-2021-124Knut Lamo Pedersen – konvertering til SPL
2021-07-28NLT-S-2021-125Petter Lindberg – konvertering til SPL
2021-08-08NLT-S-2021-126Marcussen Thomas – utstedelse av SPL
2021-08-11NLT-S-2021-127Bård Ove Skandsen – konvertering til SPL
2021-08-16NLT-S-2021-128Strømme Trond Olav – utstedelse av SPL
2021-07-20NLT-S-2021-129Harald Evensen – konvertering til SPL
2021-08-22NLT-S-2021-130Bettum Arild – utstedelse av SPL
2021-08-24NLT-S-2021-131Folkestadås Paal Mjelde – utstedelse av SPL
2021-09-02NLT-S-2021-132Anders Devik – konvertering til SPL
2021-09-20NLT-S-2021-133Berbom Remi Andre Pettersen – utstedelse av SPL
2021-09-22NLT-B-2021-8Rune Korshavn – konvertering til BPL med FIB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search