Postjournal


Dato NLT Saksnummer Sakstittel
2016-06-29NLT-S-2016-1Jon Eirik Laupsa – konvertering til LAPLS
2016-11-10NLT-S-2016-2Rune Løkeberg – konvertering til LAPLS
2016-09-13NLT-S-2016-3Øivind Habberstad – konvertering til LAPLS
2017-01-03NLT-S-2017-1Øyvind Moe – konvertering til SPL
2017-02-16NLT-S-2017-2Svein Erik Kristiansen – konvertering til LAPLS
2017-08-31NLT-S-2017-3Johan Petter Rønne – konvertering til LAPLS
2017-09-20NLT-S-2017-4Øyvind Moe – revidert SPL
2018-04-06NLT-S-2018-1Svein Birkeland – konvertering til LAPLS
2018-09-05NLT-S-2018-2Santiago Rafael Gonzalez Amengual – konvertering til SPL
2018-09-18NLT-S-2018-3Ole Ragnar Baartvedt – konvertering til LAPLS
2018-10-07NLT-S-2018-4Thomas Hauklien– konvertering til LAPLS
2018-10-08NLT-S-2018-5Vegard Halden – konvertering til LAPLS med FIS
2018-11-05NLT-S-2018-6Lars Rune Bjørnevik – konvertering til LAPLS
2018-11-21NLT-S-2018-7Even Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2018-12-03NLT-S-2018-8Leif Arne Mo – konvertering til LAPLS
2018-12-14NLT-S-2018-9Erik Christoffer Østerud – konvertering til LAPLS
2018-10-15NLT-S-2019-1Johan Heggelund – konvertering til LAPLS og FIS
2019-02-12NLT-S-2019-2Rolf Arvid Holm – konvertering til LAPLS
2019-02-18NLT-S-2019-3Knut Håvar Berg – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-4Espen Aarhus – konvertering til LAPLS
2019-02-25NLT-S-2019-5John Amundgaard – konvertering til LAPLS
2019-02-27NLT-S-2019-6Per Morten Løvsland – konvertering til LAPLS
2019-03-01NLT-S-2019-7Øyvind Sørgaard – konvertering til LAPLS
2019-03-05NLT-S-2019-8Stephen Henry Marcus – konvertering til SPL
2019-03-06NLT-S-2019-9Hans Gjengedal – konvertering til SPL
2019-03-20NLT-S-2019-10Svein Frodahl – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-18NLT-S-2019-11Tom Erik Hole – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-26NLT-S-2019-12Jarle Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-29NLT-S-2019-13Jon Vedum – konvertering til LAPLS og FIS
2019-03-11NLT-S-2019-14Henning Lassen – konvertering til LAPLS
2019-03-29NLT-S-2019-15Ola Nordengen – konvertering til LAPLS
2019-04-19NLT-S-2019-16Per Osen – konvertering til LAPLS
2019-04-23NLT-S-2019-17Christoffer Eide – konvertering til SPL
2020-05-25NLT-S-2019-18Mikael Aksdal – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-20Håvard Gangsås – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-05-08NLT-S-2019-21Tobias Hagstadius – konvertering til SPL
2019-05-09NLT-S-2019-22Tom Arne Melbostad – konvertering til LAPLS
2019-05-22NLT-S-2019-23Olav Heggemsnes – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-24Bernt Bøckmann – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-25Tor-Erik Moen – konvertering til LAPLS
2019-06-03NLT-S-2019-26Bernt Olav Smedal – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-03NLT-S-2019-27Lars Thorenfeldt – konvertering til LAPLS og FIS
2019-06-11NLT-S-2019-30Bjørn Figenschou – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-31Ketil Berntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-04-24NLT-S-2019-32Kåre Weeg – konvertering til LAPLS
2019-06-17NLT-S-2019-33Helge Emil Wallmark – konvertering til LAPLS
2019-06-26NLT-S-2019-34Vidar Stener Ingebretsen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-06-26NLT-S-2019-35Pål Søby Vindfallet – konvertering til LAPLS
2019-06-24NLT-S-2019-36Kjetil Gundersen – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-07NLT-S-2019-37Ulf Hustad – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-08NLT-S-2019-38Arne Martin Güettler – konvertering til LAPLS og FIS
2019-07-22NLT-S-2019-39Jan-Tore Skauen – konvertering til LAPLS
2019-08-13NLT-S-2019-40Arne Gjelten – konvertering til LAPLS og FIS
2019-08-12NLT-S-2019-41Thomas Spengler – konvertering til SPL
2019-08-12NLT-S-2019-42Csaba Moharos – konvertering til LAPLS
2019-08-19NLT-S-2019-43Svein Larssen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-08-21NLT-S-2019-44Bård Tesaker – konvertering til LAPLS
2019-04-29NLT-S-2019-45Hans Gunnar Haakenstad – konvertering til SPL
2019-08-27NLT-S-2019-46Andreas Knauer – konvertering til LAPLS
2019-08-27NLT-S-2019-47Jens Olav Berg – konvertering til SPL med FIS
2019-08-19NLT-S-2019-48Steinar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-11NLT-S-2019-49Tore Kavli – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-09-16NLT-S-2019-50Vegard Rytter – konvertering til LAPLS
2019-09-16NLT-S-2019-51Olav Holden – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-09-23NLT-S-2019-52Reidar Vinje – konvertering til LAPLS
2019-09-24NLT-S-2019-53Geir Raudsandmoen – konvertering til LAPLS med FIS
2019-09-30NLT-S-2019-54Eduardo Jacucci – konvertering til SPL
2019-10-01NLT-S-2019-55Ida Mellesdal – konvertering til LAPLS
2019-10-28NLT-S-2019-56Kjetil Bøhn Mathisen – konvertering til LAPLS
2019-10-29NLT-S-2019-57Gunnar Andreas Iversen – konvertering til LAPLS
2019-11-11NLT-S-2019-61Geir Skjellaug – konvertering til LAPLS
2019-11-12NLT-S-2019-62Ingar Brenna – konvertering til LAPLS med FIS
2019-11-14NLT-S-2019-63Marius Eide – konvertering til SPL med FIS og FES
2019-11-19NLT-S-2019-64Erik Helgaset – konvertering til LAPLS
2019-11-20NLT-S-2019-65Steinar Øksenholt – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2019-11-28NLT-S-2019-66Bjørn Kringeland – konvertering til LAPLS
2019-12-05NLT-S-2019-67Dag Holen – konvertering til LAPLS
2019-12-06NLT-S-2019-68Jon Aanvik – konvertering til LAPLS
2019-11-27NLT-S-2019-69Rebecca Hansen – konvertering til LAPLS
2019-12-03NLT-S-2019-70Jan Arild Lindstad – konvertering til LAPLS med FIS
2019-12-03NLT-S-2019-71Marit Lindstad – konvertering til LAPLS
2019-12-12NLT-S-2019-72Thomas Aas – konvertering til LAPLS
2019-12-12NLT-S-2019-73Kjell Arne Tobru – konvertering til LAPLS
2019-12-18NLT-S-2019-74Jon Erik Lønøy Lygren – konvertering til SPL
2019-12-19NLT-S-2019-75Gulbrand Thomlevold – konvertering til LAPLS
2019-12-21NLT-S-2019-76Geir Arnold Nordtvedt Dyrdal – konvertering til LAPLS
2019-12-26NLT-S-2019-77Jean-Jacques Maillet – konvertering til LAPLS
2019-12-27NLT-S-2019-78Tor Erik Blaafjell – konvertering til LAPLS
2019-12-30NLT-S-2019-79Jørn Ivar Solberg – konvertering til SPL
2020-01-02NLT-S-2020-1Jo Inge Bjørø – konvertering til SPL med FIS og FES
2020-01-03NLT-S-2020-2Svein Orderdalen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-14NLT-S-2020-3Øystein Bjørklund – konvertering til LAPLS
2020-01-14NLT-S-2020-4Torstein Kaslegard – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-07NLT-S-2020-5Ragnar Sæbø – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-07NLT-S-2020-6Lars Henrik Fostvedt - konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-16NLT-S-2020-7Geir Tesaker – konvertering til LAPLS
2020-01-14NLT-S-2020-8Kato Kvitne – konvertering til LAPLS med FIS
2020-01-20NLT-S-2020-9Knut Magne Kikut – konvertering til LAPLS
2020-01-21NLT-S-2020-10Erik Olav Eldegard – konvertering til LAPLS
2020-01-20NLT-S-2020-11Hans Kristian Elvenes – konvertering til LAPLS
2020-01-23NLT-S-2020-12Geir Saxegaard – konvertering til LAPLS
2020-01-28NLT-SB-2020-1Korrespondanse med Samferdselsdepartementet
2020-01-27NLT-S-2020-13Roger Torbjørn Ellingsen – konvertering til LAPLS
2020-01-27NLT-S-2020-14Nils Skinnarland – konvertering til SPL med FIS
2020-01-29NLT-S-2020-15Bekreftelse til British Gliding Association
2020-01-09NLT-S-2020-16Simon Djønne Lund – konvertering til LAPLS
2020-01-13NLT-SB-2020-2Korrespondanse med Luftfartstilsynet
2020-08-10NLT-S-2020-17Øivind Thomassen – konvertering til LAPLS
2020-02-03NLT-S-2020-18Erlend Bård Sørbye – konvertering til SPL med FIS
2020-02-06NLT-S-2020-19Jan Erik Arendal – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-10NLT-S-2020-20Brev fra S/NLF
2019-12-30NLT-S-2020-21Jacek Bartosik – konvertering til FIS
2020-02-17NLT-S-2020-22Ingar Foldvik Pedersen – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-02-13NLT-S-2020-23Dag Alsos – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-17NLT-S-2020-24Ole Richard Valsgård – konvertering til LAPLS
2020-02-12NLT-S-2020-25Terje Arntzen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-02-21NLT-S-2020-26Magne Skredderberget – konvertering til LAPLS
2020-02-26NLT-S-2020-27John Maxfield Steineger – konvertering til LAPLS
2020-02-27NLT-S-2020-28Odd-Gunnar Flatebø – konvertering til SPL
2020-03-02NLT-S-2020-29Inge Mykland – konvertering til LAPLS
2020-03-02NLT-S-2020-30Svein Kenneth Karlsen – konvertering til LAPLS
2020-02-27NLT-S-2020-31Finn Bergstrøm – konvertering til LAPLS
2020-03-01NLT-S-2020-32Terje Tybring Lindtveit – konvertering til LAPLS
2020-03-04NLT-S-2020-33Jørund Martinsen – konvertering til LAPLS
2020-03-05NLT-S-2020-34Roger Magnussen – konvertering til LAPLS
2020-03-05NLT-S-2020-35Juan Fernando Gonzalez – konvertering til LAPLS
2020-03-09NLT-S-2020-36Tommy Kristiansen – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-09NLT-S-2020-37Jan Erik Arud – konvertering til LAPLS
2020-03-18NLT-S-2020-38Arnulf Snekvik – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-18NLT-S-2020-39Dag Bråthen – konvertering til LAPLS
2020-03-16NLT-B-2020-1Eirik Bruset – konvertering til BPL
2020-03-09NLT-S-2020-40Gaute Haga Andersen – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-15NLT-S-2020-41Ingebjørn Åsheim – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-11NLT-S-2020-42Knut Olav Kvissel – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-13NLT-S-2020-43Leif Petter Froestad – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-12NLT-S-2020-44Martin Bjørnebekk – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-12NLT-S-2020-45Ole Petter Nyland – konvertering til LAPLS
2020-03-19NLT-S-2020-46Rolf-Åge Felix Olsen – konvertering til LAPLS
2020-03-19NLT-S-2020-47Ståle Lien – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-18NLT-S-2020-48Øyvind Austrheim – konvertering til LAPLS
2020-03-20NLT-S-2020-49Ove Harald Blystad – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-20NLT-S-2020-50Andre Ebert – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-19NLT-S-2020-51Arne Wangsholm – konvertering til LAPLS og FIS
2019-01-01NLT-S-2020-52Terje Rønning Eltvik – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-03-22NLT-S-2020-53Marie Louise Nielsen Pontoppidan – konvertering til LAPLS
2020-03-23NLT-S-2020-54Lars Ellingsen – konvertering til LAPLS
2020-03-23NLT-S-2020-55Knut Aldrin – konvertering til SPL
2020-03-24NLT-S-2020-56Ben Knutsen – konvertering til LAPLS og FIS
2020-03-25NLT-S-2020-57Thomas Henrik Hertzfelder Hansen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-26NLT-S-2020-58Petter Atle Gustavsen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-27NLT-S-2020-59Terje Haugs – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-31NLT-S-2020-60Per Willy Otto Rosdahl – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-31NLT-S-2020-61Jan Eric Chute – konvertering til LAPLS med FIS
2020-03-16NLT-S-2020-62Anja Havelin – konvertering til LAPLS
2020-04-01NLT-S-2020-63Erik Hayden-Rasmussen – konvertering til LAPLS med FIS
2020-04-03NLT-S-2020-64Ragnar Stenersen – konvertering til LAPLS
2020-04-07NLT-S-2020-65John Eivind Skogøy – konvertering til SPL
2020-04-16NLT-S-2020-66Albert Jan Drijgers – konvertering til SPL
2020-04-27NLT-S-2020-67Øyvind Storslett Rian – konvertering til LAPLS
2020-04-09NLT-S-2020-68Erik Røthe Klette – konvertering til SPL med FIS
2020-04-30NLT-S-2020-69Johann Karsten Johannsen – konvertering til LAPLS
2020-05-04NLT-S-2020-70Simon Trageton Skofteland – konvertering til LAPLS
2020-05-25NLT-S-2020-71Anders Harviken Kulblik – konvertering til LAPLS
2020-05-28NLT-S-2020-72Arminas Sand – konvertering til LAPLS
2020-06-04NLT-S-2020-73Mathias Strømstad Fossum – konvertering til LAPLS
2020-06-05NLT-S-2020-74Ola Jørgen Heien – konvertering til LAPLS med FIS
2020-06-09NLT-S-2020-75Hans Ragnar Sørflaten – konvertering til LAPLS
2020-06-09NLT-S-2020-76Haldor Lønningdal – konvertering til LAPLS
2020-06-09NLT-S-2020-77Thor Erik Halle – konvertering til SPL
2020-06-09NLT-S-2020-78Bjarne Klette – konvertering til LAPLS
2020-06-13NLT-S-2020-79Kjell Oddgeir Kveane – konvertering til LAPLS
2020-06-17NLT-S-2020-80Tom Erik Smedal – konvertering til LAPLS
2020-05-22NLT-S-2020-81Leif Jørgen Ulvatne – konvertering til LAPLS med FIS
2020-06-18NLT-S-2020-82Tjerand Tormod Lunde – konvertering til LAPLS
2020-06-19NLT-S-2020-83Erik Kobro Hals – konvertering til LAPLS
2020-06-22NLT-S-2020-84Rolf Jostein Kjønnerud – konvertering til LAPLS
2020-06-18NLT-S-2020-85Ole Voldsæter – konvertering til LAPLS
2020-06-23NLT-S-2020-86Thomas Sevaldrud – konvertering til LAPLS
2020-09-24NLT-S-2020-87Bjarte Onsrud – konvertering til LAPLS
2020-06-30NLT-S-2020-88Edwin Emanuel Egeland – konvertering til LAPLS
2020-07-06NLT-S-2020-89Erik Liaklev – konvertering til LAPLS
2020-07-12NLT-S-2020-90Lars Øyvind Sandal Lien – konvertering til SPL
2020-07-06NLT-S-2020-91Jostein Tangen – konvertering til LAPLS med FIS og FES
2020-07-07NLT-B-2020-2Jostein Tangen – konvertering til LAPLB
2020-07-23NLT-S-2020-92Ketil-Magne Løvhaug – konvertering til SPL
2020-07-28NLT-S-2020-93Jakob Laurits Vågshaug – konvertering til LAPLS
2020-07-31NLT-S-2020-94Michail Loukas Kafasis – konvertering til SPL
2020-08-13NLT-S-2020-95Ragnhild Synnøve Lindqvist – konvertering til LAPLS
2020-08-14NLT-S-2020-96Ola Lilloe-Olsen – konvertering til SPL
2020-08-17NLT-S-2020-97Per Christian Hestmann – konvertering til SPL
2020-08-18NLT-S-2020-98Nils-Joar Høimyr – konvertering til LAPLS
2020-08-20NLT-S-2020-99Eigil Hunskaar – konvertering til LAPLS
2020-08-26NLT-S-2020-100Eric Belgau Lund – konvertering til SPL
2020-09-03NLT-S-2020-101Kjell Petter Reiten – konvertering til LAPLS
2020-09-03NLT-S-2020-102Thomas Schanche Ellingsæter – konvertering til LAPLS
2020-09-03NLT-S-2020-103Merete Saglien – konvertering til LAPLS
2020-09-03NLT-S-2020-104Edgars Kluga – konvertering til LAPLS
2020-09-10NLT-S-2020-105Tobias Sverreson Gulbrandsen – konvertering til LAPLS
2020-09-11NLT-S-2020-106Jarle Aadland – konvertering til SPL
2020-09-18NLT-S-2020-107Frode Weeg – konvertering til SPL
2020-09-20NLT-S-2020-108Sander Gundersen – konvertering til LAPLS
2020-09-28NLT-S-2020-109Nina Kristin Langhelle – konvertering til LAPLS
2020-09-28NLT-S-2020-110Jan Egil Aske Langhelle – konvertering til LAPLS
2020-10-05NLT-S-2020-111Håkon Strandlie – konvertering til LAPLS
2020-10-09NLT-S-2020-112Arne Nibstad – konvertering til SPL med FIS
2020-10-15NLT-S-2020-114Sondre Bolstad Bjørø – konvertering til SPL med FIS
2020-10-14NLT-S-2020-113Ivar Engeland – konvertering til SPL
2020-10-15NLT-S-2020-115Lars Asle Øyno – konvertering til SPL med FIS
2020-10-20NLT-S-2020-116Ingeborg Aske Langhelle – konvertering til SPL
2020-10-20NLT-S-2020-117Bjørn Harald Bakke – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-118Viktor Larssen Hunvik – konvertering til SPL
2020-11-06NLT-S-2020-119Stein Marius Pedersen – konvertering til SPL
2020-11-10NLT-S-2020-120Bjørnar Ryeng – konvertering til SPL
2020-11-05NLT-S-2020-121Bjarne Bidne – konvertering til SPL
2020-11-17NLT-S-2020-122Einar Henriksen Bjørnebekk – konvertering til SPL
2020-11-18NLT-S-2020-123Kjetil Nordheim – konvertering til SPL med FIS
2020-11-04NLT-S-2020-124Mariann Brattland – konvertering til SPL
2020-11-20NLT-S-2020-125Nils Bendik Fosse – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-126Otto Ørstad – konvertering til SPL
2020-11-23NLT-S-2020-127Thomas Nielsen – konvertering til SPL med FIS og FES
2020-11-25NLT-S-2020-128Amund Torfinn Nøsterud Doksrud – konvertering til SPL
2020-11-27NLT-S-2020-129Kenneth Klette – Konvertering til SPL med FIS
2020-11-27NLT-S-2020-130Thomas Malde Rasmussen – konvertering til SPL
2020-11-29NLT-S-2020-131Erik Frøysaa Hals – konvertering til SPL med FIS
2020-12-09NLT-S-2020-132Ulf Kielland-Lund – konvertering til SPL med FIS
2020-12-09NLT-B-2020-3Anders Brobjer – konvertering til BPL
2020-12-09NLT-S-2020-133Bernt Hustad Hembre – konvertering til SPL med FIS
2020-12-10NLT-S-2020-134Paul Richard Badham – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-135Stian Alvestad – konvertering til SPL
2020-12-14NLT-S-2020-136Anders Valland – konvertering til SPL
2020-12-17NLT-S-2020-137Nils Klette – konvertering til SPL med FIS
2020-12-21NLT-S-2020-138Christer Ervik Mjøs – konvertering til SPL med FIS
2020-12-21NLT-S-2020-139Fred Rune Pettersen – konvertering til SPL med FIS
2021-01-05NLT-S-2021-1Stein Frich – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-2Johan Sørenes – konvertering til SPL
2021-01-05NLT-S-2021-3Jesper Engan Nordgård – konvertering til SPL

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search