Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-70NLT-S-2018-1/1Signert resultat av teoriprøver2018-04-06
950215034-71NLT-S-2018-1/2Søknad om LAPL(S)2018-04-07
950215034-67NLT-S-2018-1/3Eksamensresultater Svein Birkeland2018-04-09
950215034-68NLT-S-2018-1/4Mottatt LAPL legeattest2018-04-18
950215034-69NLT-S-2018-1/5Mottatt Radiolisens2018-04-19
950215034-65NLT-S-2018-1/6Dokumentasjon av flygetid2018-04-19
950215034-66NLT-S-2018-1/7Dokumentasjon av strekkflyginger2018-04-25
950215034-77NLT-S-2018-1/8Følgebrev for utstedelse av LAPL(S)2018-05-03
950215034-78NLT-S-2018-1/9Utstedt LAPL(S)2018-05-03