Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278297NLT-S-2019-75/1Søknad om LAPL(S)2019-12-19
SF37NLT-1160126773-278298NLT-S-2019-75/2Revidert side 1 til søknaden2020-01-08
SF37NLT-1160126773-278285NLT-S-2019-75/3Resultater MYB og FCL Fjellregionen 24.03.20192019-12-19
SF37NLT-1160126773-278280NLT-S-2019-75/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-12-19
SF37NLT-1160126773-278281NLT-S-2019-75/5Kopi av LAPL-legeattest2019-12-19
SF37NLT-1160126773-278282NLT-S-2019-75/6Dokumentasjon av strekkflyging2019-12-19
SF37NLT-1160126773-278300NLT-S-2019-75/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-08