Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278265NLT-S-2019-77/1Søknad om konvertering til LAPL(S)2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278303NLT-S-2019-77/2Siste side i loggboken2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278310NLT-S-2019-77/3Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182019-12-26
SF37NLT-1160126773-278306NLT-S-2019-77/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278301NLT-S-2019-77/5Kopi av nasjonal lisens2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278304NLT-S-2019-77/6Kopi av LAPL-legeattest2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278305NLT-S-2019-77/7Fornyelse nasjonalt bevis2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278307NLT-S-2019-77/8Dokumentasjon strekkflyging2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278302NLT-S-2019-77/9Dokumentasjon PFT’er2019-12-26
SF37NLT-1160126773-278312NLT-S-2019-77/10Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-09