Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278326NLT-S-2019-78/1Søknad om konvertering til LAPL(S)2019-12-27
SF37NLT-1160126773-278327NLT-S-2019-78/2Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192019-12-27
SF37NLT-1160126773-278323NLT-S-2019-78/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2019-12-27
SF37NLT-1160126773-278321NLT-S-2019-78/4Kopi av lisens for 20192019-12-27
SF37NLT-1160126773-278325NLT-S-2019-78/5Kopi av LAPL-legeattest2019-12-27
SF37NLT-1160126773-278665NLT-S-2019-78/6Informasjon om timer og starter2020-02-16
SF37NLT-1160126773-278324NLT-S-2019-78/7Dokumentasjon strekkflyging2019-12-27
SF37NLT-1160126773-278667NLT-S-2019-78/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-02-19