Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278345NLT-S-2019-79/1Søknad om SPL2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278336NLT-S-2019-79/2Kopi av kontrollantbevis2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278339NLT-S-2019-79/3Kopi av klasse 2 legeattest2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278481NLT-S-2019-79/4Kopi av ATPL(A)2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278341NLT-S-2019-79/5Dokumentasjon av seilflystrekk og Nav. tur TMG2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278509NLT-S-2019-79/6Avklaring Nav. tur og skyflyging2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278506NLT-S-2019-79/7Utstedt SPL med følgebrev2020-01-22