Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280190NLT-S-2020-1/1Søknad om SPL2020-01-02
SF37NLT-1160126773-280191NLT-S-2020-1/2Søknad om FI(S) og FE(S)2020-01-02
SF37NLT-1160126773-280192NLT-S-2020-1/3Kopi av LAPL-legeattest2020-11-02
SF37NLT-1160126773-280193NLT-S-2020-1/4Kopi av Radiosertifikat2020-11-02
SF37NLT-1160126773-280194NLT-S-2020-1/5Dokumentasjon strekkflyging og SLG-starter2020-11-02
SF37NLT-1160126773-280195NLT-S-2020-1/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-11-02
SF37NLT-1160126773-278314NLT-S-2020-1/7Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-11-02
SF37NLT-1160126773-280198NLT-S-2020-1/8Utstedt SPL med FI(S), FE(S) og følgebrev2020-11-07