Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278367NLT-S-2020-2/1Søknad om LAPL(S)2020-01-03
SF37NLT-1160126773-278368NLT-S-2020-2/2Søknad om FI(S)2020-01-03
SF37NLT-1160126773-278373NLT-S-2020-2/3Totale tider pr. 02.01.20202020-01-03
SF37NLT-1160126773-278376NLT-S-2020-2/4Kopi av PPL(A)2020-01-03
SF37NLT-1160126773-278369NLT-S-2020-2/5Kopi av LAPL-legeattest2020-01-03
SF37NLT-1160126773-278386NLT-S-2020-2/6Dokumentasjon strekkflyging2020-01-03
SF37NLT-1160126773-278387NLT-S-2020-2/7Dokumentasjon 50km fra loggbok2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278445NLT-S-2020-2/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-01-16