Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278435NLT-S-2020-3/1Søknad om LAPL(S)2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278440NLT-S-2020-3/2Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-01-14
SF37NLT-1160126773-278438NLT-S-2020-3/3LAPL-legeattest2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278437NLT-S-2020-3/4Kopi av nasjonal lisens2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278439NLT-S-2020-3/5Kopi av Flytelefonisertifikat2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278436NLT-S-2020-3/6Dokumentasjon strekkflyging2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278443NLT-S-2020-3/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-16