Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278351NLT-S-2020-5/1Søknad om LAPL(S)2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278421NLT-S-2020-5/2Søknad om FI(S)2020-01-15
SF37NLT-1160126773-278448NLT-S-2020-5/3Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-01-07
SF37NLT-1160126773-278450NLT-S-2020-5/4Kopi av Radiotelefonisertifikatet2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278449NLT-S-2020-5/5Kopi av LAPL-legeattest2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278451NLT-S-2020-5/6Dokumentasjon strekkflyging2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278452NLT-S-2020-5/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278454NLT-S-2020-5/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-01-16