Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278393NLT-S-2020-6/1Søknad om LAPL(S)2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278457NLT-S-2020-6/2Søknad om FI(S)2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278394NLT-S-2020-6/3Resultater MYB og FCL Starmoen 17.02.20192020-01-07
SF37NLT-1160126773-278459NLT-S-2020-6/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-01-15
SF37NLT-1160126773-278391NLT-S-2020-6/5Kopi av LAPL-legeattest2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278392NLT-S-2020-6/6Dokumentasjon strekkflyging2020-01-07
SF37NLT-1160126773-278461NLT-S-2020-6/7Link til OLC-filen for strekk2020-01-15
SF37NLT-1160126773-278463NLT-S-2020-6/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-01-20