Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278465NLT-S-2020-7/1Søknad om LAPL(S)2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278472NLT-S-2020-7/2Kopi OLC-fil for strekkflyging2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278467NLT-S-2020-7/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278468NLT-S-2020-7/4Kopi av nasjonal lisens2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278466NLT-S-2020-7/5Kopi av LAPL-legeattest2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278473NLT-S-2020-7/6Dokumentasjon strekkflyging2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278474NLT-S-2020-7/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-01-16
SF37NLT-1160126773-278479NLT-S-2020-7/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-20