Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278483NLT-S-2020-8/1Søknad om LAPL(S)2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278484NLT-S-2020-8/2Søknad om FI(S)2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278488NLT-S-2020-8/3Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-01-14
SF37NLT-1160126773-278491NLT-S-2020-8/4Link til OLC-strekkflyginger2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278486NLT-S-2020-8/5Kopi gammelt Radiotelefonisertifikat2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278485NLT-S-2020-8/6Kopi av LAPL-legeattest2020-01-14
SF37NLT-1160126773-278489NLT-S-2020-8/7Bestått praktisk RTL-prøve2020-01-14
SF37NLT-1160126773-279566NLT-S-2020-8/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-05-12
SF37NLT-1160126773-280057NLT-S-2020-8/9Kvittert utsjekk TMG2020-09-13
SF37NLT-1160126773-280058NLT-S-2020-8/10Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-09-13
SF37NLT-1160126773-280059NLT-S-2020-8/11Utstedt revidert LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-09-18