Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278497NLT-S-2020-9/1Søknad om LAPL(S)2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278501NLT-S-2020-9/2Resultater RTL Nome 09.06.20192020-01-20
SF37NLT-1160126773-278500NLT-S-2020-9/3Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-01-20
SF37NLT-1160126773-278499NLT-S-2020-9/4Kopi av LAPL-legeattest2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278507NLT-S-2020-9/5Dokumentasjon bestått praktisk RTL-prøve2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278498NLT-S-2020-9/6Dokumentasjon av strekkflyging2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278511NLT-S-2020-9/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-22