Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278525NLT-S-2020-10/1Søknad om LAPL(S)2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278523NLT-S-2020-10/2Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 26.10.20192020-01-21
SF37NLT-1160126773-278517NLT-S-2020-10/3Kopi LAPL-legeattest2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278526NLT-S-2020-10/4Dokumentasjon seilflystrekk2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278527NLT-S-2020-10/5Dok. Nav. tur TMG2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278524NLT-S-2020-10/6Bestått praktisk RTL-prøve2020-01-21
SF37NLT-1160126773-278597NLT-S-2020-10/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-02-06