Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278559NLT-S-2020-11/1Søknad om LAPL(S)2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278567NLT-S-2020-11/2Resultater MYB og FCL Salangen 28.04.20192020-01-20
SF37NLT-1160126773-278556NLT-S-2020-11/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278555NLT-S-2020-11/4Kopi av LAPL-legeattest2020-01-28
SF37NLT-1160126773-278560NLT-S-2020-11/5Dokumentasjon strekkflyging2020-01-20
SF37NLT-1160126773-278569NLT-S-2020-11/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-29