Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278532NLT-S-2020-12/1Søknad om LAPL(S)2020-01-23
SF37NLT-1160126773-278552NLT-S-2020-12/2Resultater MYB og FCL i Oslo 26.02.20192020-01-23
SF37NLT-1160126773-278533NLT-S-2020-12/3Kopi av LAPL-legeattest2020-01-23
SF37NLT-1160126773-278531NLT-S-2020-12/4Kopi av Flytelefonisertifikat2020-01-23
SF37NLT-1160126773-278540NLT-S-2020-12/5Dokumentasjon av seilflystrekk2020-01-23
SF37NLT-1160126773-278576NLT-S-2020-12/6Frafall av Winch-rettighet2020-01-30
SF37NLT-1160126773-278578NLT-S-2020-12/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-30
SF37NLT-1160126773-278656NLT-S-2020-12/8Søknad om FI(S)2020-02-12
SF37NLT-1160126773-278658NLT-S-2020-12/9Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-02-19