Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278535NLT-S-2020-13/1Søknad om LAPL(S)2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278563NLT-S-2020-13/2Resultater RTL Nome 09.06.20192020-01-27
SF37NLT-1160126773-278561NLT-S-2020-13/3Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192020-01-27
SF37NLT-1160126773-278544NLT-S-2020-13/4Link til OLC-filen2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278543NLT-S-2020-13/5Kopi av LAPL-legeattest2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278542NLT-S-2020-13/6Dokumentasjon av seilflystrekk2020-01-27
SF37NLT-1160126773-278566NLT-S-2020-13/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-01-29