Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-98NLT-S-2018-3/1Søknad om LAPL(S)2018-09-18
950215034-99NLT-S-2018-3/2Legeattest LAPL2018-09-18
950215034-100NLT-S-2018-3/3Dokumentasjon av strekk TMG2018-09-18
950215034-101NLT-S-2018-3/4Dokumentasjon av strekk seilfly2018-09-18
950215034-102NLT-S-2018-3/5Søknad rettet side 2 19.09.20182018-09-19
950215034-106NLT-S-2018-3/6Utstedt LAPL(S) og følgebrev2018-10-31
950215034-297NLT-S-2018-3/7Søknad om FI(S)2019-03-21
950215034-359NLT-S-2018-3/8Temporary permission to act as Pilot. Signert Permission i retur2019-04-142019-04-10
950215034-427NLT-S-2018-3/9Utstedt FI(S) med følgebrev2019-05-22
950215034-716NLT-S-2018-3/10Dok teoriprøve MYB og Air Law (3)2019-09-18