Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278378NLT-S-2020-16/1Søknad om LAPL(S)2020-01-09
SF37NLT-1160126773-278382NLT-S-2020-16/2Resultater MYB og FCL Starmoen 26.10.20192020-01-09
SF37NLT-1160126773-278362NLT-S-2020-16/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-01-09
SF37NLT-1160126773-278360NLT-S-2020-16/4Kopi av LAPL-legeattest2020-01-09
SF37NLT-1160126773-278383NLT-S-2020-16/5Dokumentasjon strekkflyging med TMG2020-01-09
SF37NLT-1160126773-278384NLT-S-2020-16/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-01-09
SF37NLT-1160126773-278591NLT-S-2020-16/7Dokumentasjon Nav. tur TMG ENHD-ENSO og retur2020-02-05
SF37NLT-1160126773-278593NLT-S-2020-16/8Avklaring Nav. turer TMG2020-02-05
SF37NLT-1160126773-278595NLT-S-2020-16/9Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-02-05