Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278585NLT-LT-2020-2/1Forskrift om endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forskrift om luftfart med seilfly og forskrift om luftfart med ballong 2020-01-13
SF37NLT-1160126773-278584NLT-LT-2020-2/2Høring - forskriftsendringer som følge av nye regler for seilfly og ballong: utdanning og sertifikatkrav2020-01-13
SF37NLT-1160126773-278589NLT-LT-2020-2/3Svar på høringsnotat om Del-SFCL og -BFCL2020-02-11
SF37NLT-1160126773-279359NLT-LT-2020-2/4Vedtak om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis -seilfly og ballong2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279360NLT-LT-2020-2/5VEDLEGG til vedtak 2. april 2020 om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis – seilfly og ballong2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279387NLT-LT-2020-2/6Godkjenning av Ballonghåndboken fra LT2020-04-04
SF37NLT-1160126773-279406NLT-LT-2020-2/7Høring fra LT 05.04.2020 – Nye sertifikatregler for seilfly og ballong2020-04-06
SF37NLT-1160126773-279570NLT-LT-2020-2/8Vedtak om forlenget gyldighet for legeerklæring for seilflygere, mikroflygere og ballongførere som er omfattet av nasjonal forskrift2020-04-03
SF37NLT-1160126773-280081NLT-LT-2020-2/9Innføring av Part-SFCL og Part-BFCL2020-09-23
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search