Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278585NLT-LT-2020-2/1Forskrift om endring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forskrift om luftfart med seilfly og forskrift om luftfart med ballong 2020-01-13
SF37NLT-1160126773-278584NLT-LT-2020-2/2Høring - forskriftsendringer som følge av nye regler for seilfly og ballong: utdanning og sertifikatkrav2020-01-13
SF37NLT-1160126773-278589NLT-LT-2020-2/3Svar på høringsnotat om Del-SFCL og -BFCL2020-02-11
SF37NLT-1160126773-279359NLT-LT-2020-2/4Vedtak om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis -seilfly og ballong2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279360NLT-LT-2020-2/5VEDLEGG til vedtak 2. april 2020 om unntak fra bestemmelser om gyldighetstid for tillatelser, sertifikat og bevis – seilfly og ballong2020-04-03
SF37NLT-1160126773-279387NLT-LT-2020-2/6Godkjenning av Ballonghåndboken fra LT2020-04-04
SF37NLT-1160126773-279406NLT-LT-2020-2/7Høring fra LT 05.04.2020 – Nye sertifikatregler for seilfly og ballong2020-04-06
SF37NLT-1160126773-279570NLT-LT-2020-2/8Vedtak om forlenget gyldighet for legeerklæring for seilflygere, mikroflygere og ballongførere som er omfattet av nasjonal forskrift2020-04-03
SF37NLT-1160126773-280081NLT-LT-2020-2/9Innføring av Part-SFCL og Part-BFCL2020-09-23