Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278614NLT-S-2020-17/1Søknad om LAPL(S)2020-08-10
SF37NLT-1160126773-278615NLT-S-2020-17/2Kopi av nasjonalt bevis2020-02-05
SF37NLT-1160126773-278616NLT-S-2020-17/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-02-05
SF37NLT-1160126773-279904NLT-S-2020-17/4Resultater MYB og FCL i Oslo 26.02.20192020-08-10
SF37NLT-1160126773-278618NLT-S-2020-17/5Kopi av siste PFT2020-08-10
SF37NLT-1160126773-278619NLT-S-2020-17/6Dokumentasjon av strekkflyging2020-02-05
SF37NLT-1160126773-279906NLT-S-2020-17/7Kopi av Corona-brev2020-08-10
SF37NLT-1160126773-279909NLT-S-2020-17/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-08-13