Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278641NLT-S-2020-19/1Søknad om LAPL(S)2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278642NLT-S-2020-19/2Søknad om FI(S)2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278625NLT-S-2020-19/3LAPL-legeattest2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278647NLT-S-2020-19/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278651NLT-S-2020-19/5Dokumentert winch-rettighet2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278652NLT-S-2020-19/6Dokumentert Nav. tur TMG2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278630NLT-S-2020-19/7Dokumentert avlagt PFT-I2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278650NLT-S-2020-19/8Dokumentasjon strekkflyging2020-02-06
SF37NLT-1160126773-278654NLT-S-2020-19/9Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20192020-02-06
SF37NLT-1160126773-278748NLT-S-2020-19/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-02-27