Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278432NLT-S-2020-21/1Søknad om FI(S)2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278427NLT-S-2020-21/2Kopi av svensk LAPL-legeattest2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278429NLT-S-2020-21/3Kopi av svensk LAPL(S) og norsk lisens2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278750NLT-S-2020-21/4Dokumentasjon av utført PFT-I2020-02-09
SF37NLT-1160126773-278751NLT-S-2020-21/5Første søknad om FI(S)2019-12-30
SF37NLT-1160126773-278779NLT-S-2020-21/6Norsk LAPL-legeattest2020-02-27
SF37NLT-1160126773-278783NLT-S-2020-21/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-02-27
SF37NLT-1160126773-278840NLT-S-2020-21/8Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192019-08-17
SF37NLT-1160126773-280196NLT-S-2020-21/9Form 155 overføring av LAPL(S)2020-10-19