Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278670NLT-S-2020-22/1Søknad om LAPL(S)2020-02-17
SF37NLT-1160126773-278669NLT-S-2020-22/2Søknad om FI(S) og FE(S)2020-02-17
SF37NLT-1160126773-278674NLT-S-2020-22/3Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-02-17
SF37NLT-1160126773-278671NLT-S-2020-22/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-02-17
SF37NLT-1160126773-278672NLT-S-2020-22/5Kopi av LAPL-legeattest2020-02-17
SF37NLT-1160126773-278705NLT-S-2020-22/6Dokumentasjon av strekkflyging2020-02-20
SF37NLT-1160126773-278707NLT-S-2020-22/7Utstedt LAPL(S) med FI(S), FE(S) og følgebrev2020-02-20