Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278732NLT-S-2020-25/1Søknad om LAPL(S)2020-02-12
SF37NLT-1160126773-278733NLT-S-2020-25/2Søknad om FI(S)2020-02-12
SF37NLT-1160126773-278734NLT-S-2020-25/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-02-12
SF37NLT-1160126773-278729NLT-S-2020-25/4Kopi av LAPL-legeattest2020-02-12
SF37NLT-1160126773-278753NLT-S-2020-25/5Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192020-02-12
SF37NLT-1160126773-278872NLT-S-2020-25/6Revidert dok. Nav. tur TMG2020-03-05
SF37NLT-1160126773-278858NLT-S-2020-25/7Dokumentasjon strekkflyging2020-03-03
SF37NLT-1160126773-278859NLT-S-2020-25/8Totalt antall starter og timer2020-02-12
SF37NLT-1160126773-278874NLT-S-2020-25/9Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-03-05