Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278815NLT-S-2020-27/1Søknad om LAPL(S)2020-02-26
SF37NLT-1160126773-278816NLT-S-2020-27/2Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-02-26
SF37NLT-1160126773-278814NLT-S-2020-27/3Kopi av LAPL-legeattest2020-02-26
SF37NLT-1160126773-278837NLT-S-2020-27/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-02-26
SF37NLT-1160126773-279822NLT-S-2020-27/5Dokumentasjon strekkflyging 319 km 27.06.20172020-02-26
SF37NLT-1160126773-279723NLT-S-2020-27/6Dokumentasjon strekkflyging loggbok2020-02-26
SF37NLT-1160126773-279721NLT-S-2020-27/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-06-16