Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278791NLT-S-2020-28/1Søknad om SPL2020-02-27
SF37NLT-1160126773-278789NLT-S-2020-28/2Kopi av PPL(A)2020-02-27
SF37NLT-1160126773-278790NLT-S-2020-28/3Kopi av klasse 2 legeattest2020-02-27
SF37NLT-1160126773-278792NLT-S-2020-28/4Dokumentasjon strekkflyging2020-02-27
SF37NLT-1160126773-278847NLT-S-2020-28/5Utstedt SPL med følgebrev2020-03-04