Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278800NLT-S-2020-30/1Søknad om LAPL(S)2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278824NLT-S-2020-30/2Kopi LAPL-legeattest2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278825NLT-S-2020-30/3Kopi Radiotelefonisertifikat2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278826NLT-S-2020-30/4Kopi av nasjonal seilflylisens2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278796NLT-S-2020-30/5Dokumentasjon strekkflyging2020-03-02
SF37NLT-1160126773-278828NLT-S-2020-30/6Resultater MYB og FCL Starmoen 26.10.20192020-03-02
SF37NLT-1160126773-278832NLT-S-2020-30/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-03-03