Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278802NLT-S-2020-32/1Søknad om LAPL(S)2020-03-01
SF37NLT-1160126773-278849NLT-S-2020-32/2Resultater MYB, FCL og RTL Trondheim 16.02.20202020-03-01
SF37NLT-1160126773-278804NLT-S-2020-32/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-01
SF37NLT-1160126773-278805NLT-S-2020-32/4Kopi av nasjonal lisens2020-03-01
SF37NLT-1160126773-278803NLT-S-2020-32/5Kopi av LAPL-legeattest2020-03-01
SF37NLT-1160126773-278807NLT-S-2020-32/6Eksamensresultater Fly Trygt 32020-03-01
SF37NLT-1160126773-278850NLT-S-2020-32/7Dokumentert praktisk RTL-prøve2020-03-01
SF37NLT-1160126773-278806NLT-S-2020-32/8Dokumentasjon strekkflyging2020-03-01
SF37NLT-1160126773-278852NLT-S-2020-32/9Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-03-04