Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-116NLT-S-2018-5/1Første søknad om LAPL(S) med legeattest og kopi av radiotelefonisertifikat2018-10-08
950215034-120NLT-S-2018-5/2Revidert søknad om LAPL(S)2018-10-18
950215034-118NLT-S-2018-5/3Kopi av legeattest LAPL2018-10-18
950215034-119NLT-S-2018-5/4Kopi av radiotelefonisertifikat2018-10-18
950215034-117NLT-S-2018-5/5Kopi av loggbok2018-10-18
950215034-122NLT-S-2018-5/6Info om Acro og starter på SLG2018-10-29
950215034-123NLT-S-2018-5/7Resultater teorieksamen MYB og FCL 07.10.20182018-10-17
950215034-126NLT-S-2018-5/8Utstedt LAPL(S) og følgebrev2018-11-12
950215034-586NLT-S-2018-5/9Søknad om FI(S)2019-08-06
950215034-587NLT-S-2018-5/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2019-08-19