Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278865NLT-S-2020-33/1Søknad om LAPL(S)2020-03-04
SF37NLT-1160126773-278870NLT-S-2020-33/2Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192020-03-04
SF37NLT-1160126773-278864NLT-S-2020-33/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-04
SF37NLT-1160126773-278863NLT-S-2020-33/4Kopi av LAPL-legeattest2020-03-04
SF37NLT-1160126773-278862NLT-S-2020-33/5Dokumentasjon strekkflyging2020-03-04
SF37NLT-1160126773-278883NLT-S-2020-33/6Info om antall starter2020-03-05
SF37NLT-1160126773-278887NLT-S-2020-33/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-03-10