Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278903NLT-S-2020-35/1Søknad om LAPL(S)2020-03-05
SF37NLT-1160126773-278904NLT-S-2020-35/1Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-03-05
SF37NLT-1160126773-278897NLT-S-2020-35/1Kopi av LAPL-legeattest2020-03-10
SF37NLT-1160126773-278908NLT-S-2020-35/1Dokumentasjon strekkflyging2020-03-05
SF37NLT-1160126773-278905NLT-S-2020-35/1Bestått praktisk RTL-prøve2020-03-05
SF37NLT-1160126773-278910NLT-S-2020-35/1Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-03-11