Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278913NLT-S-2020-36/1Søknad om LAPL(S)2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278914NLT-S-2020-36/2Søknad om FI(S)2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278916NLT-S-2020-36/3Kopi av PPL(A) sertifikat2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278917NLT-S-2020-36/4Kopi av nasjonal lisens2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278915NLT-S-2020-36/5Kopi av Klasse 2-legeattest2020-03-09
SF37NLT-1160126773-279309NLT-S-2020-36/6Dokumentasjon Nav. Tur TMG2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279310NLT-S-2020-36/7Dokumentasjon strekkflyging2020-03-24
SF37NLT-1160126773-279372NLT-S-2020-36/8Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-06