Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-278920NLT-S-2020-37/1Søknad om LAPL(S)2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278925NLT-S-2020-37/2Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-03-09
SF37NLT-1160126773-278921NLT-S-2020-37/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278922NLT-S-2020-37/4Kopi av Flytelefonisertifikat2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278923NLT-S-2020-37/5Dokumentasjon strekkflyging2020-03-09
SF37NLT-1160126773-278927NLT-S-2020-37/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-03-11