Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279602NLT-S-2020-38/1Søknad om LAPL(S)2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279603NLT-S-2020-38/2Søknad om FI(S)2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279569NLT-S-2020-38/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279228NLT-S-2020-38/4Dokumentasjon av Distansediamant2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279229NLT-S-2020-38/5Dokumentasjon av strekkflyging2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279231NLT-S-2020-38/6Resultater MYB, FCL og RTL2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279232NLT-S-2020-38/7Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279265NLT-S-2020-38/8Resultater MYB, FCL og RTL Trondheim 20202020-03-18
SF37NLT-1160126773-279432NLT-S-2020-38/9Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-14
SF37NLT-1160126773-279817NLT-S-2020-38/10Dokumentasjon Nav. tur og utsjekk TMG2020-06-20
SF37NLT-1160126773-279819NLT-S-2020-38/11Utstedt revidert LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-06-26