Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279574NLT-S-2020-39/1Søknad om LAPL(S)2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279236NLT-S-2020-39/2Kopi av LAPL-legeattest2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279237NLT-S-2020-39/3Kopi av Flytelefonisertifikat2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279238NLT-S-2020-39/4Dokumentasjon strekkflyging2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279239NLT-S-2020-39/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-03-18
SF37NLT-1160126773-279268NLT-S-2020-39/6Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-03-18
SF37NLT-1160126773-279608NLT-S-2020-39/7Informasjon om Nav. tur TMG og Acrokurs2020-04-04
SF37NLT-1160126773-279400NLT-S-2020-39/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-04-06