Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279163NLT-B-2020-1/1Søknad om BPL2020-03-16
SF37NLT-1160126773-279165NLT-B-2020-1/2Kopi av nasjonal ballong-lisens2020-03-16
SF37NLT-1160126773-279164NLT-B-2020-1/3Kopi av PPL(A)2020-03-16
SF37NLT-1160126773-279162NLT-B-2020-1/4Kopi av Loggbok2020-03-16
SF37NLT-1160126773-279454NLT-B-2020-1/5Kopi av Klasse 2 legeattest2020-04-16
SF37NLT-1160126773-279475NLT-B-2020-1/6Utstedt BPL med følgebrev2020-04-28