Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-282239NLT-S-2020-40/1Søknad om LAPL(S)2020-05-11
SF37NLT-1160126773-282240NLT-S-2020-40/2Søknad om FI(S)2020-05-11
SF37NLT-1160126773-279172NLT-S-2020-40/3Dokumentasjon av PFT(I)2020-03-09
SF37NLT-1160126773-279169NLT-S-2020-40/4Kopi av Klasse 2-legeattest2020-03-09
SF37NLT-1160126773-279168NLT-S-2020-40/5Dokumentasjon av flytypeutsjekk2020-03-09
SF37NLT-1160126773-279567NLT-S-2020-40/6Dokumentasjon for strekkflyging2020-05-11