Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279613NLT-S-2020-57/1Søknad om LAPLS2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279614NLT-S-2020-57/2Søknad om FIS2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279325NLT-S-2020-57/3Dokumentasjon Nav. Tur TMG2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279326NLT-S-2020-57/4Dokumentasjon strekkflyging2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279328NLT-S-2020-57/5Resultater MYB FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-03-25
SF37NLT-1160126773-279324NLT-S-2020-57/6Dokumentasjon utført PFT/I2020-03-25
SF37NLT-1160126773-279968NLT-S-2020-57/7Kopi av LAPL-legeattest2020-08-20
SF37NLT-1160126773-279977NLT-S-2020-57/8Dokumentert PFT på TMG2020-08-21
SF37NLT-1160126773-279978NLT-S-2020-57/9Kopi loggbok PFT på TMG2020-08-21
SF37NLT-1160126773-279980NLT-S-2020-57/10Utstedt LAPLS med FIS og følgebrev2020-08-24
SF37NLT-1160126773-280055NLT-S-2020-57/11Søknad om LAPLS 22020-09-14
SF37NLT-1160126773-280056NLT-S-2020-57/12Søknad om FIS 22020-09-14
SF37NLT-1160126773-280073NLT-S-2020-57/13Utstedt revidert LAPLS med FIS og følgebrev2020-09-22
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search