Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279553NLT-S-2020-42/1Søknad om LAPL(S)2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279554NLT-S-2020-42/2Søknad om FI(S)2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279555NLT-S-2020-42/3Kopi av LAPL-legeattest2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279556NLT-S-2020-42/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279557NLT-S-2020-42/5Kopi av nasjonal lisens2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279558NLT-S-2020-42/6Dokumentasjon strekkflyging2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279559NLT-S-2020-42/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-03-11
SF37NLT-1160126773-279274NLT-S-2020-42/8Resultater MYB og FCL Fjellregionen 24.03.20192020-03-11
SF37NLT-1160126773-279560NLT-S-2020-42/9Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-05-09