Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-279577NLT-S-2020-43/1Søknad om LAPL(S)2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279578NLT-S-2020-43/2Søknad om FI(S)2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279583NLT-S-2020-43/3Dokumentasjon Nav. Tur TMG2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279581NLT-S-2020-43/4Dokumentasjon strekkflyging2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279582NLT-S-2020-43/5Kopi av Sølv-C diplom2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279580NLT-S-2020-43/6Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279584NLT-S-2020-43/7Dokumentasjon strekkinstruktør2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279579NLT-S-2020-43/8Kopi av LAPL-legeattest2020-03-13
SF37NLT-1160126773-279313NLT-S-2020-43/9Resultater MYB og FCL Oslo 10.03.20202020-03-13
SF37NLT-1160126773-279402NLT-S-2020-43/10Utstedt LAPL(S) med FI(S) og følgebrev2020-04-06